Să vorbim despre costuri, formule de cost și de ce sunt folosite

afaceri

În acest articol veți afla despre costuri, formule de cost și, de asemenea, să înțelegeți semnificația împărțirii lor în diferite tipuri.

Costurile sunt numite astfel de resurse bănești,care trebuie să fie cheltuite pentru a desfășura activități economice. Analizând costurile (formulele de cost sunt prezentate mai jos), se poate trage o concluzie cu privire la eficacitatea gestionării întreprinderii a resurselor sale.

Aceste costuri de producție sunt împărțite în mai multe tipuri, în funcție de modul în care sunt afectate de modificările volumelor de producție.

costurile formulei de cost

în picioare

Costurile constante includ astfelcosturile a căror valoare nu este afectată de volumul de produse. Adică valoarea lor va fi aceeași ca și când compania lucrează într-un mod consolidat, folosind pe deplin instalațiile de producție sau, invers, în timpul perioadelor de nefuncționare a producției.

De exemplu, astfel de costuri pot fi(cheltuieli de întreținere a personalului tehnic care nu au legătură cu procesul de producție), salariile personalului, contribuțiile la fondurile de asigurare, costurile licențelor, software-ul și altele.

Trebuie remarcat faptul că, de fapt, absolutNu pot fi chemați astfel de costuri constante. Totuși, volumul producției le poate afecta, deși nu direct, ci indirect. De exemplu, o creștere a volumului de producție poate necesita o creștere a spațiului liber în depozite, mecanisme suplimentare de întreținere care se uzează mai repede.

formula de cost mediu

Adesea, în literatură, economiștii folosesc adesea termenul "costuri de producție fixe condiționate".

variabile

Spre deosebire de costurile fixe, costurile variabile sunt direct proporționale cu volumul producției.

În această formă, puteți include materii prime, materiale,alte resurse care sunt implicate în procesul de producție, electricitate și multe alte tipuri de costuri. De exemplu, dacă creșteți producția de cutii de lemn cu 100 de unități, trebuie să achiziționați cantitatea corespunzătoare de material din care vor fi produse.

Aceleași costuri se pot referi la diferite tipuri

Și aceleași costuri se pot referi ladiferite tipuri și, prin urmare, vor fi costuri diferite. Formulele de cost pentru calcularea unor astfel de costuri confirmă absolut acest fapt.

Luați, de exemplu, energie electrică. Lămpi luminoase, aparate de aer condiționat, ventilatoare, calculatoare - toate aceste echipamente, instalate în birou, funcționează în detrimentul energiei electrice. Echipamentele mecanice, mașinile și alte echipamente care participă la producția de bunuri, produse consumă și energie electrică.

În același timp, în analiza financiară, de energie electricăeste clar împărțită și se referă la diferite tipuri de costuri. Deoarece pentru a realiza previzionarea corectă a costurilor viitoare, precum și pentru contabilizarea costurilor curente, este necesar să se facă o separare clară a proceselor în funcție de intensitatea producției.

Costuri totale de producție

Suma variabilelor și a costurilor fixe se numește "costuri totale". Formula de calcul este după cum urmează:

Io = Ip + Iper,

în cazul în care:

Io - costurile totale;

Ip - costuri fixe;

Iper - costuri variabile.

Cu ajutorul acestui indicator, o comunănivelul costurilor. Analiza lui dinamică vă permite să vedeți procesele de optimizare, restructurare, reducere sau creștere a volumului de procese de producție și de management din cadrul întreprinderii.

costurile totale ale formulei

Costurile medii de producție

Prin împărțirea sumei tuturor costurilor pe unitate de producție, puteți afla costurile medii. Formula de calcul este după cum urmează:

Is = Io / Op,

în cazul în care:

Ex - costurile medii;

Op - volumul producției.

Un astfel de indicator este, de asemenea, numit "plincostul unei unități de producție. " Folosind un astfel de indicator în analiza economică, se poate înțelege cât de eficient o întreprindere își utilizează resursele pentru a produce produse. Spre deosebire de cele generale, costurile medii, formula de calcul care este prezentată mai sus, arată eficacitatea finanțării pe unitate de producție.

Cost marginal

Analiza fezabilității schimbăriicantitățile de producție utilizează un indicator care afișează costurile de producție pentru o unitate suplimentară. Se numește "cost marginal". Formula de calcul este după cum urmează:

Ieper = (Io2 - Io1) / (Op2 - Op1),

în cazul în care:

Ypres - costuri marginale.

Acest calcul va fi foarte util dacă personalul de conducere al întreprinderii a decis să crească volumul de producție, să extindă și alte schimbări în procesele de producție.

formula de cost marginal

Deci, după ce ați aflat despre costuri,formula de cost, devine clar de ce analiza economică separă clar costurile principalelor costuri de producție, administrative și manageriale, precum și costurile generale.