Care este responsabilitatea CFO?

afaceri

Responsabilitățile CFO
Directorul financiar este persoana care este chematăsă maximizeze profiturile din afaceri și valoarea acesteia. Participă la gestionarea activităților unei întreprinderi, colaborează cu managerii de nivel superior și contribuie la rezolvarea sarcinilor stabilite de companie. Deci, care sunt principalele funcții și responsabilități ale CFO-ului?

Primul grup de funcții ale unui astfel de angajat -planificarea strategică și prognozarea întreprinderii. CFO trebuie să evalueze sursele de finanțare pentru companie, posibilele riscuri de dezvoltare, eficacitatea cooperării cu sursele de finanțare și așa mai departe. În același timp, finanțatorul nu ia decizii independent: toate problemele importante sunt rezolvate împreună cu proprietarii și administratorii companiei.

În ceea ce privește activitățile organizaționaledirectorul financiar, acest specialist gestionează departamentul său și coordonează interacțiunea cu alte divizii structurale ale întreprinderii. Întrucât toate departamentele companiei trebuie să coopereze activ, aceste responsabilități ale CFO sunt considerate foarte importante.

director financiar responsabilități

În plus, principalul finanțator al oricărei întreprinderiîndeplinește funcții legate de activități tactice și operaționale. Aceste responsabilități includ gestionarea surselor de colectare a fondurilor, managementul financiar, si activele de exploatare, dezvoltarea întreprinderilor fiscale și punerea sa în aplicare a politicii, pentru a oferi utilizatorilor informații (prelucrarea datelor și întocmirea situațiilor financiare), planificarea companiei în ceea ce privește finanțarea, controlul securității economice , asigurând munca sa efectivă. Bineînțeles, toate obligațiile de mai sus referitoare la domeniul tactic și operațional, au un număr de nuanțe și caracteristici suplimentare, care, la randul lor, pot fi diferite în funcție de activitățile specifice ale companiei și caracteristicile sale.

funcțiile funcționale ale CFO
De regulă, taxe funcționaledirectorul financiar sunt fixați în documentele corespunzătoare având statutul juridic organizatoric. În majoritatea cazurilor, finanțatorul operează sub CEO. Se întâmplă de multe ori că opiniile acestor angajați pot să difere, ceea ce provoacă conflicte și dezacorduri. În companiile mari, CFO poate fi subordonat atât CEO-ului, cât și consiliului de administrație. În acest caz, tot ceea ce face CFO (îndatoririle) este clar menționat în instrucțiuni.

În prezent, managementul financiar în marecompaniile joacă un rol important, prin urmare, experții în acest domeniu sunt foarte solicitați. Dacă o astfel de poziție este absentă, atribuțiile directorului financiar pot fi distribuite între director, contabil și șefii departamentelor, dar faptul că aceste funcții trebuie îndeplinite rămâne un fapt. Dacă o funcție de director financiar într-o companie are loc, depinde mai degrabă de dimensiunea sa, ci de planurile strategice. Dacă comparați poziția unui finanțator cu alte poziții în companii, nu a apărut cu mult timp în urmă. La început, acest angajat a gestionat fluxurile financiare, dar odată cu dezvoltarea afacerii, responsabilitățile sale s-au extins și au urmat tradițiile practicii străine.