Audit extern

afaceri

Auditul extern este o activitateexperți independenți, care vizează evaluarea corectitudinii calității contabilității și a rapoartelor în cadrul organizațiilor și firmelor. Ea poate fi efectuată atât la cererea clientului, cât și în mod obligatoriu, pe baza actelor de reglementare din legislația în vigoare.

Dacă la cerere este efectuat un audit externclient, atunci un contract este încheiat cu o organizație terță parte angajată în furnizarea acestui tip de servicii. În plus, firma de audit poate oferi servicii conexe activităților de bază, cum ar fi asistență în pregătirea declarațiilor fiscale, elaborarea unor planuri specifice care vizează stabilizarea situației financiare a companiei.

Auditul extern implică efectuarea unui auditbilanțurile bilanțului, corectitudinea declarației de profit și pierderi generate, precum și claritatea și exactitatea informațiilor afișate în nota explicativă. Inspectorul are dreptul să primească toate informațiile despre întreprindere, care sunt necesare pentru performanța calitativă a lucrării. El controlează cât de precis și integral se reflectă partea de venituri și cheltuieli a bilanțului și verifică, de asemenea, fiabilitatea informațiilor.

Auditul extern ajută o entitate economică,deoarece dă încredere că documentația companiei este în deplină conformitate cu actele legislative care reglementează regulile de contabilitate. În plus, auditul ajută la maximizarea profiturilor, deoarece vă permite să dezvoltați măsuri specifice pentru îmbunătățirea stării de bine pe baza analizei.

Sarcina principală a unui specialist care efectuează un auditcompanie, este expresia de opinie cu privire la raportarea clientului, credibilitatea și alfabetizarea acestuia. La sfârșitul verificării, expertul emite un aviz, care indică erorile detectate și recomandările pentru eliminarea acestora. Astfel de verificări permit întreprinderilor să păstreze o bună reputație între parteneri. Auditul bancar este deosebit de important pentru atragerea de noi investitori, parteneri și investitori. În plus, un aviz de audit pozitiv reprezintă baza pentru autoritățile fiscale, deoarece acestea percep astfel de raportare cu un grad mai mare de certitudine.

Auditor extern în îndeplinirea îndatoririlor saletrebuie să respecte o serie de principii. De exemplu, principiul obiectivității înseamnă că un expert trebuie să efectueze o verificare imparțială și imparțială, numai în acest fel poate fi obținută o evaluare corectă și rațională. Principiul bunei-credințe spune că auditorul trebuie să se adreseze individual fiecărui client și să efectueze lucrarea cu atenție și atenție.

Momentul fundamental este luat în considerareconfidențialitatea datelor furnizate de client pentru efectuarea unui control calitativ. Angajatul nu are dreptul să divulge public aceste informații sau să le transfere unor terțe părți. Compania de audit atunci când selectează un angajat verifică respectarea principiului comportamentului și competenței profesionale. Prima dovedește prioritatea intereselor publice și menținerea unei reputații la un nivel înalt. Competența înseamnă disponibilitatea educației și experienței de muncă necesare, precum și deținerea anumitor abilități și cunoștințe, a caracteristicilor personale ale persoanei.

Și, bineînțeles, auditorul nu ar trebui să fieinteresați de rezultatele pozitive ale verificării. Prin urmare, este imposibil să o conduceți dacă clientul este o rudă a auditorului sau este cu el în relații apropiate sau alte relații. La urma urmei, va exista o bază pentru validarea concluziei ca rezultat al prejudecății elaborării sale.