Profitabilitatea capitalului

afaceri

rentabilitatea este un indicator relativ. Caracterizează nivelul rentabilității întreprinderii. Acest indicator reflectă eficiența afacerii în general, indică rentabilitatea anumitor domenii de activitate. Indicatorii de profitabilitate sunt utilizați în analiza financiară, deoarece aceștia sunt capabili mai mult decât profitul, caracterizează și reflectă rezultatele reale ale activității economice. Valoarea lor demonstrează raportul dintre rezultatul activității și resursele consumate.

Analiza financiară oferă o imagine reală,reflectând eficiența companiei, solvabilitatea acesteia, profitabilitatea, perspectivele de dezvoltare. Datele unei astfel de analize permit să se bazeze pe cifre specifice atunci când se iau decizii strategice pentru perioadele viitoare.

Indicatori de rentabilitate diferă foarte variat. Toate acestea se caracterizează prin eficiența întreprinderii din poziții diferite. Acești indicatori pot fi grupați în trei grupuri majore în zone separate. Acestea includ profitabilitatea produselor, rentabilitatea vânzărilor și rentabilitatea capitalului propriu.

Rentabilitatea capitalurilor proprii sau rentabilitatea capitalului propriu reflectă raportul dintre profiturile din cărți sauprofit parțial la costul mediu al întregului capital investit în întreprindere sau în părțile sale individuale. Capitalul poate fi propriu, stoc, împrumutat, permanent, negociabil, de bază, operațional etc.

Rentabilitatea capitalului bancă sau întreprindere este un indicator financiar carecaracterizează rentabilitatea în contextul activelor aflate la dispoziția lor, cu ajutorul căreia aceștia realizează un profit. Atunci când se analizează acești indicatori, se iau în considerare toate activele deținute de întreprindere. Randamentul total al capitalului este calculat după cum urmează.

Pentru a calcula rentabilitatea capitalului,determină volumul vânzărilor pentru o anumită perioadă. Informațiile pot fi luate în considerare atât la expediere, cât și la plata primită pentru producția expediată. Companiile din această emisiune provin din avantajele modului de determinare a volumului vânzărilor.

Apoi, trebuie să determinați prețul de vânzare vândutproduse. Aceasta se face printr-una din modalitățile caracteristice determinării volumului vânzărilor. În plus, este necesar să se determine costurile de exploatare (costuri fixe) pentru aceeași perioadă. Se calculează suma impozitelor care vor fi plătite pentru o anumită perioadă.

După aceea, se calculează profitul net. Pentru aceasta, costul de producție, cheltuielile de exploatare și impozitele sunt deduse din volumul vânzărilor. Toți indicatorii din calcule trebuie să fie efectuate la o unitate de măsură (de exemplu, mii de ruble).

În această etapă, putem trece la definireadin totalul activelor. Activele agregate reprezintă suma totală a datoriilor întreprinderii și a capitalului propriu. Acum poți calcula rentabilitatea capitalului. Pentru a face acest lucru, profitul net trebuie împărțit în active totale.

Dacă o întreprindere operează în activitățile salediferiți indicatori financiari, profitabilitatea capitalului poate fi calculată într-un alt mod. Pentru aceasta, rentabilitatea vânzărilor este înmulțită cu cifra de afaceri a capitalului total.

Pentru proprietarii companiei cele mai importanteindicatorul este rentabilitatea capitalului propriu. Acesta este principalul criteriu pentru eficacitatea utilizării fondurilor investite de acestea. Acest indicator este calculat ca raportul dintre profitul net și capitalul propriu în bilanț.

Analiza profitabilității vă permite să reflectați calitateafinanciară a companiei și a se vedea perspectivele sale pentru viitor. Prin urmare, în cadrul analizei, o atenție deosebită este acordată calității indicatorilor și grupării lor corecte de grupuri extinse.