Ce este auditul?

afaceri

Fiecare întreprinzător ar trebui să înțeleagă în mod clar acest lucruun astfel de audit și pentru ceea ce este necesar. Activitatea de audit este un set de măsuri care vizează efectuarea unui audit aprofundat al corectitudinii întocmirii și menținerii evidențelor contabile și raportării financiare, fiscale a unei entități economice. Pentru societatea care a trecut astfel de cecuri, serviciul fiscal este mai loial.

Răspunzând la întrebare, ce este auditul pe care îl dorițirețineți că acesta este un test independent și de încredere care poate îmbunătăți imaginea companiei sau îl poate păstra la același nivel. Această activitate poate fi efectuată de un antreprenor individual sau de o organizație de audit specială care a primit o licență relevantă. Specialistul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe și să aibă o educație economică. Auditul entităților economice nu numai că stabilește fiabilitatea situațiilor financiare, ci identifică, de asemenea, erorile sau denaturările în desfășurarea contabilității. În plus, auditorul elaborează măsuri specifice pentru a îmbunătăți eficiența înregistrării în întreprindere.

Cel mai adesea, compania este o companie financiarăaudit, care implică studiul situațiilor financiare pentru fiabilitate și exactitate. Acest tip de verificare poate fi intern sau extern. Primul este realizat de forțele entității economice în sine, pentru care se creează un departament special, care se ocupă doar de audit. Tipul extern de verificare este efectuat de organizații speciale care au fost licențiate pentru a furniza o listă specifică de servicii. Activitățile auditorilor privați și întreaga firmă sunt reglementate de organele de stat și se bazează pe acte legislative și reglementări separate.

Scopul verificării este de a exprimaavizul expertului privind calitatea și fiabilitatea activității departamentului contabil și a sistemului de control intern. Prin urmare, la sfârșitul limitelor de timp alocate, auditorul trebuie să emită un aviz. Cu toate acestea, rezultatul poate fi diferit de cel absolut pozitiv, dacă s-au constatat distorsiuni sau greșeli semnificative în activitatea întreprinderii, pe care entitatea economică nu o corectase mai târziu. Șeful întreprinderii poate să nu fie de acord cu rezultatele obținute și să solicite o reexaminare, dar în orice caz este obligat să plătească în întregime serviciile auditorului.

Toată lumea ar trebui să înțeleagă ce este un audit și ceeste esența ei, deoarece poate fi realizată și forțată. Unele entități economice se supun testelor obligatorii pe baza criteriilor din legislația în vigoare. Acest tip de audit este plătibil, altfel societatea de audit are dreptul de a da în judecată, iar suma stabilită prin acordul bilateral al părților va fi transferată obligatoriu din contul companiei în banca care o deserveste.

În ultimii ani, a câștigat o popularitate deosebităauditul calității. Aceasta implică studierea tuturor aspectelor întreprinderii, principala sa abordare strategică și identificarea conformității cu eficacitatea acestui program. Cu acest scop, studiem rezultatele activităților companiei pentru o anumită perioadă de timp, luăm în considerare competitivitatea, cererea produselor sale pe piață. În plus, specialistul face o concluzie cu privire la posibilitatea de a aplica poziția strategică selectată în viitor, de asemenea, evaluează rezultatul probabil pe care compania îl va primi la sfârșitul perioadei de raportare.

Entitatea juridică ar trebui să înțeleagă ce esteauditul și obiectivele pe care le urmărește. Întrucât aceasta este doar o expresie a opiniei unui expert al unei firme de audit privind fiabilitatea situațiilor financiare și fiabilitatea controlului intern, și nu o declarație de fapt. În activitatea auditorului există, de asemenea, diferite tipuri de încălcări, denaturări sau greșeli, prin urmare, dezacordul cu concluzia sa poate fi exprimat în declarația de revendicare.