Obiect, subiect, funcții și sarcini ale pedagogiei

Acasă și familie

Pedagogia este un set întreg de științe,care vizează educația și educația oamenilor de vârste complet diferite. Deci, se disting pedagogia școlilor și a vârstelor preșcolare, pedagogia învățământului superior, cea socială, pepinieră și așa mai departe. Având în vedere importanța acestei ramuri a cunoașterii, este necesar să se înțeleagă ce sunt obiectul, subiectul, funcțiile și sarcinile pedagogiei.

Astfel, obiectul pedagogiei este procesul care apare pe măsură ce societatea se dezvoltă, care contribuie la formarea și realizarea omului.

Subiectul pedagogiei este educația specifică, o activitate deliberată, organizată în instituții special create în acest scop.

În general, pedagogia analizează și analizeazăprocese educaționale și educaționale, interacțiunea elevilor și cadrelor didactice / profesorilor, metode de îmbunătățire a activității pedagogice, tendințe în dezvoltarea sa și multe altele.

Pedagogia ca știință realizează trei funcții importante:

  1. General teoretic. Este studiul modelelor de fenomene în pedagogie, elaborarea unei baze teoretice pe această bază și, ulterior, elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea acestui domeniu al cunoașterii.
  2. Prognostic, care implică prezicerea fluxului de diverse procese educaționale.
  3. Funcția tehnologică care este de o importanță capitalăpune în completarea bazei teoretice a diverselor materiale - monografii, cărți, precum și introducerea de noi forme și metode de interacțiune a subiecților în formare și educație.

Am dat seama ce sunt în funcțiile de pedagogie, obiect, subiect. Iar sarcinile de pedagogie, care vor fi discutate mai jos, sunt, de asemenea, necesare pentru înțelegerea acestei științe.

Fiecare autor are propria sa viziune asupra pedagogiei și a componentelor acesteia. Cu toate acestea, aș dori să ia în considerare astfel de sarcini de pedagogie că multe cifre în acest domeniu nu cauzează dezacorduri.

În primul rând, analiza și dezvăluirea conținutului acelor legături stabile și constant repetitive care au loc în procesele educaționale și educaționale.

În al doilea rând, aceasta este cercetarea și dezvoltarea de noi metode și tehnici posibile pentru organizarea activităților educaționale.

În al treilea rând, face previziuni în domeniul educației.

În al patrulea rând, este vorba de aplicarea tuturor cunoștințelor dobândite în practică.

Astfel, este evident că sarcinile pedagogiei rezultă direct din funcțiile prezentate.

În plus, trebuie să evidențiați astfelîntrebare, ca o problemă pedagogică. Aceasta, dacă luăm în considerare unul dintre aspectele considerate de autor, o idee despre viitor pe care profesorul o vede și încearcă să o realizeze. Acesta este un fel de scop.

Sarcina pedagogică poate fi clasificată în funcție de anumite caracteristici:

  • durata - strategică, tactică, operațională;
  • pe integritatea procesului pedagogic - didactic, educațional;
  • în funcție de abordarea tehnologică, pedagogică proprie și pedagogică funcțională.

Rezumând, ar trebui să spunem că am luat în considerareprincipalele componente ale acestei științe: obiectul, funcțiile, subiectul și sarcinile pedagogiei. Luminate fiecare funcție în detaliu. Cu toate acestea, scopul lor este evident, ca în orice știință care are loc, dar sunt văzute din diferite unghiuri. De asemenea, trebuie amintit faptul că sarcinile de pedagogie și de sarcini pedagogice nu sunt aceleași.

Ne confruntăm cu pedagogiade aceea valoarea acestei științe nu este numai pentru profesioniștii din domeniul lor, ci și pentru cetățenii obișnuiți - părinți, studenți și toți acei oameni care se angajează chiar în activități complet diferite.