Emisiunea de acțiuni: ce este?

finanțe

Capitalul charter al AO constă într-o valoare nominalăvaloarea titlurilor sale. Emisiunea de acțiuni și plasarea acestora se efectuează direct la înființarea societății (printre participanți), precum și în cazul unei decizii de majorare a capitalului social prin acțiuni suplimentare (sau prin conversia altor titluri în acestea).

emisiunea de acțiuni

Aceste titluri ca acțiuni confirmă dreptuldeținătorii unei părți din capitalul societății, precum și toate drepturile care rezultă din aceasta (gestionare, parte din profit, cesiune de acțiuni etc.). Acestea sunt documente perpetue, care încetinesc circulația numai cu retragerea emitentului de pe piață.

Emisiunea de acțiuni este o măsură necesară, care este folosită de majoritatea companiilor în cazurile în care au nevoie de fonduri suplimentare pentru dezvoltare. Aceasta este cea mai bună alternativă la împrumuturi și la căutarea investitorilor.

emisiune suplimentară de acțiuni
Emisiunea de acțiuni - emiterea de valori mobiliare,desfășurate într-o manieră strict reglementată. Reglementarea procedurii la nivel de stat se realizează pentru a proteja investitorii de posibila rea ​​credință a emitenților.

Este posibilă efectuarea mai multor emisiuni de acțiuni: ordinare și preferate (cu o valoare nominală de cel mult 25% din capitalul social).

Emisiunea suplimentară de acțiuni este însoțită demodificarea cartei. Etapele sale principale sunt: ​​luarea deciziilor privind eliberarea, înregistrarea eliberării, eliberarea certificatelor (cu forma documentară de eliberare), plasarea directă a documentelor și înregistrarea ulterioară a raportului privind rezultatele eliberării lor.

Dacă numărul de acționari depășește 500 (sau valoarea totală a acțiunilor este mai mare de 50 mii din salariul minim), atunci trebuie să fie înregistrat prospectul de emisiune (în acest caz emisiunea este considerată publică).

Emisiunea suplimentară de acțiuni este o procedură complexă și strict reglementată, care necesită raportare extrem de transparentă și informații deschise despre emitent.

emisiunea suplimentară de acțiuni este
La înregistrarea eliberării faceți o rezervare (în scris)obligațiile emitentului, iar pentru întreaga emisiune i se atribuie un număr de stat. La emiterea publică, societatea are obligația de a oferi investitorilor acces liber la informațiile de care au nevoie. În același timp, societatea ar trebui să publice rapoarte privind activitățile (rapoarte trimestriale ale emitentului cu date privind situația financiară). Plasarea acțiunilor poate începe numai după încheierea înregistrării.

Decizia privind problema suplimentară este făcută absolut de către toți participanții la întreprindere la adunarea generală a acționarilor.

Valoarea drepturilor acordate proprietarului acțiunilordepinde de faptul dacă este obișnuit sau privilegiat. Plățile pentru dividende sunt direct proporționale cu rezultatele financiare ale companiei pentru anul respectiv. Compania are dreptul de a decide cu privire la neplata dividendelor, în schimb, direcționarea profiturilor către dezvoltarea producției.

O emisiune de acțiuni conține riscuri deoareceEmitentul poate fi confundat în calcule, în urma căruia nu vor fi plasate titluri suplimentare (potențiali investitori nu le vor cumpăra), ceea ce va reduce costul acțiunilor deja cotate.