Asigurarea de răspundere profesională

finanțe

Următoarele categorii de specialiști sunt cele mai des asigurate activitatea lor profesională:
• medici particulari, companii farmacologice și organizații care efectuează studii clinice de droguri
• Auditori și contabili
• Arhitecți și designeri
• notari și avocați privați
• Brokeri vamali și agenți de pază privați
• Expeditori pentru mărfuri și pasageri
• Agenții imobiliari, evaluatori și alți specialiști
Conform contractului de asigurare, daunele cauzate sănătății și vieții unei persoane sunt compensate, pierderile în caz de daune materiale, daune morale, pierderi de profit și prejudicii reputației asiguratului.


Asigurarea de răspundere profesionalărambursează nu numai prejudiciul cauzat, ci acoperă și cheltuielile de clarificare a circumstanțelor, determinarea întinderii vina specialistului, taxele judiciare și cheltuielile de asistență juridică.

Specialiști care fac asigurarerăspunderea profesională are grade diferite de risc, în funcție de durata serviciului și de calificări, de gradul în care pot fi revendicate clienții, de tipul activității și de veniturile pentru serviciile lor. De asemenea, este important să existe revendicări în trecut. În medie, ratele de asigurare variază de la 0,5 până la 1,5%, deși la un risc ridicat cresc la 5% și la o probabilitate mică pentru un eveniment asigurat, acestea scad la 0,2%.


Recent, numărul plângerilor de laclienții care au suferit din cauza slabei performanțe a serviciilor. Prin urmare, managementul companiilor și organizațiilor care desfășoară o asigurare de răspundere profesională pentru angajații săi, pentru a evita pierderile financiare în daune către clienți, pierderea de timp și de imagine în litigii. În acest caz, toate riscurile compania de asigurări ia, face plăți către victime. Prin urmare, în consecință, pierderile financiare nu vor avea loc fluxul de clienți și,. Efectuarea de poliță de asigurare asigură clienților în compania bună-credință, care ia în considerare interesele tuturor părților interesate, atât clienții și partenerii de afaceri.


O societate de audit care oferă asigurări profesionale de răspundere pentru auditori acoperă multe riscuri care rezultă din greșelile specialiștilor companiei:
• Când restaurați și mențineți contabilitatea companiei
• La întocmirea situațiilor financiare și a declarațiilor fiscale
• La efectuarea auditurilor documentației
• Când consiliați în domeniul fiscal, al legislației economice și financiare


Compania de asigurări despăgubește clientul,care au apărut din culpa auditorilor în cazul plății incomplete a impozitelor, toate cheltuielile legate de litigii, inclusiv serviciile unui avocat, costul salvării proprietății deteriorate într-un caz de asigurare Plata se face de către instanță.


Clinici medicale, centre științifice,efectuarea de diagnostice și tratamentul pacienților pe bază de redevență, asigurarea asigurării de răspundere profesională pentru lucrătorii medicali. Acest lucru este valabil mai ales pentru chirurgi, obstetrician-ginecologi, neonatologi, dentiști, anesteziologi și resuscitatori, deoarece aceștia sunt interesați să se apere dacă un proces este depus de la un pacient pentru o clinică pentru servicii de slabă calitate. Medicii licențiați, de asemenea, își asigură răspunderea.


Caz de asigurare în baza contractului de asigurareresponsabilitatea profesională a medicilor este recunoscută că dăunează vieții și sănătății pacientului atunci când face un diagnostic, atunci când îl tratează și atunci când clientul moare atunci când deținătorul poliței nu reușește să facă o eroare neintenționată.


La încheierea unui contract de asigurarerăspunderea profesională între asigurător (organizație) și asigurător (societatea de asigurări) ar trebui să fie clar stipulată durata contractului, care este un eveniment asigurat și valoarea plății de asigurare, în cadrul căreia se plătește daunele.