Pentru ce este folosit rata de actualizare?

finanțe

Rata de actualizare este acel procentajrata care este utilizată pentru a aduce fluxurile financiare viitoare la valoarea lor actuală. Calculul său, probabil, este una dintre cele mai presante și complexe probleme care rezultă din evaluarea financiară a oricărui proiect de investiții. Din corectitudinea lui depinde, ce valoare finală va avea valoarea monetară actuală.

Dacă aplicați o rată scăzută, reducețivaloarea viitoarelor intrări de numerar preconizate poate fi supraestimată. Acest lucru va determina investitorul să aleagă un proiect ineficient, în urma căruia va suferi pierderi grave. O rată excesiv de ridicată, la rândul său, poate duce la pierderi, care, de fapt, reprezintă o oportunitate pierdută de a genera venituri.

Rata de actualizare, prin urmare,reprezintă rata de rentabilitate în procente pe care investitorul ar trebui să o primească din capitalul investit. Astfel, un proiect pentru un investitor este considerat atractiv atunci când rata rentabilității pentru acesta este mai mare decât rata de actualizare a oricărei alte posibile investiții de capital cu risc similar.

Rata de rată a dobânzii, pe de altă parte,este o reflectare a valorii banilor, luând în considerare riscurile și factorul de timp, deoarece banii reali pe care o persoană le are în prezent mult mai preferabil (au o valoare mai mare) egală cu suma pe care se așteaptă să o primească în viitor.

Acest lucru se datorează mai multor motive, cum ar fi:

 • există întotdeauna un risc ca suma estimată să nu primească;
 • suma disponibilă ar putea fi profitabilă, să zicem, fiind depusă la o bancă.
 • suma disponibilă ca urmare a inflației își va pierde puterea de cumpărare.

Următorii parametri sunt incluși în rata de actualizare:

 • ratele inflației;
 • rata riscului de investiție (pentru fiecare caz);
 • rata minimă de rentabilitate care poate fi garantată.

Rata de reducere, calculul căruiaefectuate pe baza diferitelor tehnici, în practică, deseori determinate experimental. Aceasta ține cont atât de cerințele investitorului, cât și de banca de investiții care atrag fondurile necesare pentru proiect.

În contextul rus, activitatea de investițiieste întotdeauna asociat cu un nivel variabil de risc, prin urmare, cu un nivel constant de variație a veniturilor și cheltuielilor. Din acest motiv, în practică, rentabilitatea proiectelor este rar calculată utilizând metoda capitalizării directe, fără a lua în considerare rata de actualizare.

Metoda de reducere a fluxurilor financiare, luând în considerare actualizarea, desigur, reflectă cu mult mai mult valoarea disponibilă a veniturilor.

Cele mai comune metode de determinare a ratei de actualizare a fluxurilor de capital financiar includ următoarele modele:

1. Pentru dvs.:

 • evaluarea activelor de capital;
 • construcția cumulativă.

2. Pentru investiții:

 • costul mediu ponderat al capitalului.

Punctul fundamental în procesul de actualizare- stabilirea unei anumite rate de scont. Din punct de vedere economic, rata de actualizare este rata de rentabilitate care ar putea fi obținută dacă aceste fonduri ar fi disponibile de la organizație. Utilizând rata de actualizare, acestea determină valoarea pe care un investitor va trebui să o plătească astăzi pentru a fi eligibilă să primească suma estimată în viitor.

Rata de reducere este necesară pentru:

 • să facă un calcul mai precis al rentabilității proiectului;
 • comparați indicatorii obținuți ai proiectului existent cu cea mai mică rată de rentabilitate atunci când investiți într-o afacere similară.
 • </ ul </ p>