Contribuabilii sunt o categorie specială de ramuri de drept

finanțe

Contribuabilii sunt

Lumea modernă reprezintă fiecare persoanăo mulțime de moduri diferite de câștig. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că cu fiecare unitate de profit primit, este necesar să plătească un anumit procent statului. Această valoare este numită o taxă. Următorul articol va examina drepturile și obligațiile persoanelor care sunt obligate să efectueze plăți.

definiție

Contribuabilii sunt legali saupersoanele ale căror umeri sunt însărcinați cu legislația în vigoare să plătească sumele convenite. Prin astfel de plăți, statul și cetățenii intră în relații juridice între ei. Diferența caracteristică este că adesea există diferențe inegale în opiniile părților. Acest lucru este exprimat în prezentarea contribuabililor către organele de stat. Astfel, putem trage câteva concluzii. Primul dintre ele este că contribuabilii sunt subiecți ai relațiilor juridice, cărora impunerea taxelor necesare este impusă de legislația în vigoare.

Caracteristici distinctive

Datorită definițiilor descrise mai devreme,evidențiați unele dintre caracteristicile caracteristice. Primul dintre ei spune că subiecții legii care sunt contribuabili - aceasta este o categorie specială, care poate avea unele, uneori, diferențe semnificative față de orice alte ramuri ale legii. Divizarea în astfel de grupuri este prevăzută numai în legătură cu aceste cazuri specifice. În mod tradițional, un contribuabil este o persoană fizică sau juridică al cărei statut este determinat de filialele dreptului civil. În același timp, trebuie remarcat faptul că definiția poziției fiecărei organizații, a întreprinderilor și a antreprenorilor individuali, precum și a angajaților obișnuiți ai companiilor depinde de un număr foarte mare de condiții. De exemplu, dacă subiectul relațiilor juridice în cauză este o persoană străină, unde se desfășoară în mod regulat o activitate economică, dacă sunt executate lucrări sau servicii, precum și vânzarea de bunuri și alte produse.

Obligațiile contribuabilului

În plus, legea prevedecă contribuabilii nu sunt doar un reprezentant specific, ci și un întreg grup consolidat. Acest grup poate include mai multe organizații care depind una de cealaltă. În acest caz, toate plățile necesare sunt înlocuite de una - așa-numita taxă consolidată, care, la rândul său, are multe avantaje. Șeful acestora este eliminarea impozitării proprietății și a altor active corporale care fac obiectul oricăror mișcări din cadrul grupului consolidat în cauză. Un exemplu de astfel de asociere ar putea fi o preocupare. Împreună cu companiile combinate, familiile persoanelor fizice se pot alătura, de asemenea, așa-numitelor grupuri consolidate. Astfel, plata sumei respective este efectuată numai de o singură persoană.

Obligațiile contribuabilului

Al doilea semn este nevoiacomisia regulată de a face anumite cantități în trezoreria statului. În plus, trebuie notat un element separat că impozitele ar trebui plătite din veniturile proprii. Aceasta înseamnă că fondurile aparțin unei anumite persoane fizice sau juridice. Sistemul fiscal modern vă permite să efectuați plăți nu fiecărei persoane în mod independent, ci să asigurați desfășurarea activităților de mai sus departamentului contabil al organizației. În acest caz, deducerea sumelor solicitate se efectuează direct din venitul contribuabilului. În consecință, se consideră că plățile către buget sunt facturate în contul unei anumite persoane.

Contribuabilii sunt

clasificare

Așa cum am menționat mai devreme, contribuabilii suntpersoane fizice și juridice. Cu toate acestea, în prezent există o diviziune în funcție de alte caracteristici la fel de importante. Din cele de mai sus rezultă că un contribuabil poate fi atât o persoană, cât și grupul său. Următorul criteriu poate fi considerat independența entităților juridice. În același timp, diviziile individuale, precum și grupurile lor, pot acționa și ca contribuabili. Este necesar să se ia în considerare faptul că toate drepturile și obligațiile organizațiilor, companiilor și altor entități juridice sunt reglementate în același mod ca și puterile persoanelor fizice.

Persoana fizica contribuabil

Caracteristici caracteristice

Următoarea dintre acestea este separarea după valoare. Astfel, contribuabilii sunt obișnuiți și mici. De exemplu, întreprinzătorii pot fi împărțiți în două grupuri: obișnuiți și cei care au trecut la un nou sistem de impozitare simplificat. La rândul lor, prima categorie de persoane juridice poate include întreprinderi mari și organizații mici. Trebuie să se țină seama de faptul că acestea din urmă pot include numai societăți înregistrate pe teritoriul statului în cauză.