Rentabilitatea activelor: formulă și sens economic

finanțe

Unul dintre indicatorii economieiactivitatea întreprinderii este rentabilitatea activelor. Formula acestui indicator reflectă gradul complex de eficiență a aplicării resurselor monetare, de muncă și materiale, inclusiv a resurselor naturale. Indicatorul profitabilității (coeficientul) este calculat pe baza raportului dintre profit și resurse, fluxuri sau active care îl formează. Rentabilitatea este exprimată prin valoarea profitului obținut pe unitate de investiție, precum și prin profitul obținut de fiecare unitate monetară câștigată în sine.

Există cinci indicatori principali care reflectă rentabilitatea activelor, a cărui formulă are unele diferențe.

În primul rând, este un indicator al rentabilității globaleinvestiție, care oferă informații despre care parte din profit (bilanțul) este contabilizată de fiecare rubrică a proprietății întreprinderii, cu alte cuvinte, arată eficiența aplicării capitalului.

Al doilea indicator este profitabilitatea investițiilor calculate pe profitul net.

Al treilea factor este rentabilitateaactivele imobilizate, a căror formulă stabilește relația dintre volumul profitului obținut din utilizarea resurselor proprii și valoarea resurselor investite proprii.

De asemenea, se utilizează indicele de rentabilitate al activelor financiare pe termen lung, care determină eficiența investițiilor companiei în activitățile altor întreprinderi.

Utilizarea fondurilor investite în activitatea proprie a întreprinderii pe termen lung indică rentabilitatea capitalului (permanent).

Indicele de eficiență relativ esterentabilitatea activelor. Formula coeficientului indică faptul că această valoare reprezintă un coeficient din diviziunea profitului net primit pe perioada volumului total al activelor întreprinderii pentru aceeași perioadă. Acest raport financiar se referă la grupul de rentabilitate și indică capacitatea activelor de a realiza un profit.

În general, rentabilitatea activelor esteun fel de indicator al eficienței și profitabilității activității firmei, care nu este influențat de volumul împrumuturilor. Este folosit pentru a compara activitatea întreprinderilor din cadrul aceleiași industrii.

Astfel, rentabilitatea activelor (formulei) este egală cu profitul net împărțit la valoarea medie a activelor, componentele fiind luate pentru o perioadă egală de timp corespunzătoare.

Rentabilitatea economică a activelor indică valoarea profitului atribuit fiecărei ruble investite în capitalul societății.

Rentabilitatea activelor curente: formula

Acest indicator este calculat prin raportul netProfitul care rămâne la dispoziția societății după deducerea impozitelor, la activele circulante. Raportul rezultat indică capacitatea companiei de a furniza un profit suficient în raport cu capitalul de lucru utilizat. O creștere a valorii indicatorului indică creșterea eficienței utilizării activelor curente.

Rentabilitatea globală se calculează cu raportulprofit pe baza valorii medii anuale a activelor curente și fixe. Acest indicator este un indicator cheie utilizat în analiza rentabilității companiei. Dacă este necesar să se determine cu mai multă precizie evoluția unei întreprinderi, se calculează indicatori-cheie cum ar fi numărul de cifre de afaceri și profitabilitatea unei singure cifre de afaceri.

Ultimul indicator reflectă ponderea profitului,care este reprezentat pentru fiecare ruble ob inute. Raportul este calculat de raportul dintre profitul net și numărul de vânzări exprimate în bani. Valoarea obținută indică politica de preț a companiei, capacitatea acesteia de a controla costurile.