Gestionarea numerarului în bancă

finanțe

Gestionarea oricărei dezvoltări dinamiceinstituția de credit trebuie să încerce să se asigure că valoarea băncii se apropie de maxim, și anume, că banca ar obține un profit la un anumit nivel de risc. La rândul său, managementul riscului bancar este un proces complex, care include un management al fluxului de numerar, monitorizarea constantă a riscului de risc de pierdere și de prevenire a acesteia de către serviciul efectiv, selectarea de personal calificat pe poziții obișnuite și directoare de punere în aplicare a proceselor automatizate.

Riscurile bancare sunt împărțite în mai multe grupe principale:

1. Riscuri financiare, inclusiv riscul de piață și monedă, riscul de lichiditate, riscul de dobândă și de credit, riscul de adecvare a capitalului, riscurile structurii bilanțului, raportarea financiară.

2. Riscuri de afaceri, inclusiv riscurile infrastructurii financiare, juridice, de piață.

3. Riscuri de situații de urgență, printre care cele politice, riscurile crizei bancare din țara în care se află banca, dar și în străinătate.

4. Riscurile operaționale, inclusiv acțiunile frauduloase ale personalului sau clienților, riscurile de defecțiuni tehnologice, strategia aleasă și sistemul intern al organizației de credit.

Cele mai greu de gestionat sunt riscurilesituații de urgență, pentru că acestea apar adesea spontan și nu pot fi prevăzute, mai ales dacă unele dintre activele băncii sunt situate într-o altă țară. De exemplu, interzicerea operațiunilor cu depozite în altă țară anulează gestionarea fluxurilor de numerar care ar fi trebuit să fie primite de o anumită bancă. Alte riscuri pot și ar trebui să fie minimizate pentru o muncă de succes.

Datorită faptului că principalele operațiuni ale bănciicum ar fi acumularea de numerar și furnizarea acestora sub formă de împrumuturi, atunci o parte semnificativă a riscurilor bancare este împrumutată. Aceasta include probabilitatea ca împrumutatul să nu achite integral datoriile, să returneze doar o parte din acesta sau să efectueze o operațiune de rambursare cu o încălcare a termenelor limită.

Printre credite, riscurile de larea-credință a clienților privați, non-returnare de către clienți corporativi, precum și riscurile ca un stat să-și piardă capacitatea de a-și achita obligațiile (suveran).

Gestionarea riscului de credit presupune:

- gestionarea portofoliului de credite al băncii, ale cărui principii se reflectă în politica relevantă sub forma unui plan de alocare a resurselor de credit etc.

- îndeplinirea funcției de credit (împrumuturile trebuie să revină, să aducă profit și să fie în cerere pe piață);

- monitorizarea constantă a calității portofoliului de credite;

- alocarea împrumuturilor neperformante și elaborarea de măsuri pentru întoarcerea acestora;

- reducerea riscurilor de credit datorită reducerii la minimum a împrumuturilor excesiv de mari către una sau altă persoană, regiune sau chiar țară, crearea unui sistem de rezervare pentru posibile pierderi etc.

În plus față de asigurarea rambursării împrumuturilor, banca trebuiepentru a atrage bani la depozite, pentru că în detrimentul fondurilor proprii, se face doar o mică parte din împrumuturi. În scopul de a produce în mod eficient gestionarea fluxului de numerar, este necesar să se analizeze tendințele economice generale și ofertele firmelor concurente pentru a stabili ratele dobânzilor la depozite, atractive pentru clienții să aibă o bună reputație, să împrumute bani de pe piața interbancară, pentru a îndeplini cerințele de reglementare pentru emiterea propriilor titluri de valoare, este avantajos să investească sumele de bani primite fonduri, de exemplu, pe piața de acțiuni sau valută etc.

Managementul fluxului de numerar al băncii esteproces complex, al cărui rezultat final ar trebui să fie structura optimă a bilanțului, asigurând profitul la nivelul cerut de risc și conformitatea cu reglementările și legile existente.