Clasificarea curentă a impozitelor rusești

finanțe

Clasificarea impozitelor este bazată științificsistematizare a taxelor acestea corespund reciproc pe baza unui atribut asociat. De exemplu, o astfel de clasificare a Federației Ruse a taxelor are ca scop îmbunătățirea activităților privind formarea și punerea în aplicare a bugetului, pentru a asigura un control sistematic și eficient asupra mișcării taxelor, în comparație cu parametrii fiscale regiuni, dezvoltarea de strategii și tactici fiscale bazate pe niveluri specifice de dezvoltare socio-economică a societății.

Semnele distinctive ale clasificării suntsunt criterii obiective eficiente pentru împărțirea impozitelor și care sunt determinate de generarea impozitului ca fenomen economic.

Clasificarea existentă a impozitelor din Federația Rusă prevede delimitarea lor pe următoarele motive și conține următoarele grupuri de impozitare:

1. Bazat pe metoda de eliminare a taxelor sunt împărțite în mod direct și indirect. În primul rând - sunt cele care sunt plătite direct de către contribuabil, și nu pot fi realocate altora. Aceste taxe sunt direct legate de activitatea economică a unui anumit subiect și sunt luate sub forma impozitului pe profit, impozitul pe proprietate personală, impozitul pe venit și altele. Impozitele sunt impuse sub forma unor taxe suplimentare la costul bunurilor și serviciilor care alcătuiesc grupul de impozite indirecte. Acestea includ accize, taxe diferite, legale, TVA și taxe de vânzări.

2. Clasificarea Federației Ruse a taxelor pe tema impozitării prevede alocarea impozitelor pe venit persoanelor fizice (de exemplu) persoanelor juridice (impozitul pe profit, proprietate) și mixte (contribuții diferite la diferitele fonduri).

3. Impozitele federale și regionale sunt clasificate pe baza nivelului de putere. Impozitele locale sunt de asemenea alocate aici ca un grup independent.

4. Pe un scop funcțional distins general - TVA, impozit pe venit, și țintă - plăți pentru fondurile extrabugetare, drumuri, apă, mediu și altele.

5. Potrivit sursei de plată, impozitele sunt considerate în funcție de suma de la care au fost plătite:

- costuri primare - impozitele care sunt incluse în costul bunurilor și serviciilor (plăți de resurse, contribuții sociale, impozite pe apă și altele);

- Prețuri, tarife - impozitele plătite din venituri pentru bunurile și serviciile vândute (TVA, accize, taxe pentru implementarea acțiunilor);

- rezultatul financiar (acest grup include impozite pe publicitate, proprietate etc.);

- venit - profit, salariu (din care se plătește impozitul pe venit, UTII);

- profit net - sumele plătite sub forma impozitului datorat profiturilor (penalități, sancțiuni, daune, penalități).

6. Clasificarea impozitelor pe proprietate include proprietatea (pentru toate categoriile de plătitori), resursele, impozitele, calculate pe baza veniturilor, consumatorilor, precum și a taxelor speciale plătite pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate.

7. Prin metoda de calcul există o taxă proporțională, liniară, pas cu pas și solidă. În același grup apar taxe progresive și regresive.

8. Taxele de declarare, cadastrală, numerar și non-numerar formează un grup clasificat în conformitate cu metoda impozitării.

9. În funcție de nevoia fiscală, sunt luate în considerare impozitele de impozitare (valoarea este stabilită pe baza nevoii specifice de finanțare a proiectelor specifice), cele cantitative sunt cele care se bazează pe luarea în considerare a posibilităților plătitorilor.

10. Taxele fixe și de reglementare, care diferă în parametrul de timp al acțiunii, formează un grup alocat pe baza semnului de acțiune funcțională.

11. Din punct de vedere al ordinii de conduită stabilite, sunt obligatorii (cele definite de legislația federală și aplicate în întreaga țară) și opționale (cele impuse prin reglementări speciale pentru un anumit scop).