Asigurare de proprietate

finanțe

Asigurare de proprietate în Rusia în ultimii cinci ani a început să se dezvolte foarte rapid. Asigurarea voluntară devine din ce în ce mai populară. Asigurarea proprietatii ajută să se protejeze de circumstanțe, dacăproprietatea se va întâmpla în caz de incendiu, furt, dezastru natural etc. Asigurarea în timp util în acest caz este capabilă să protejeze împotriva pierderilor financiare.

persoane fizice pot încheia contracte de asigurare pentru protecția apartamentelor, caselor, obligațiunilor ipotecare, precum și contractele de asigurare a titlului.

la asigurare de apartamente protecția prevede cazuri de incendii,inundații, furt, jaf și dezastre naturale. În cazul unei situații de asigurare, compania de asigurări plătește pentru costul politicii de asigurare a locuințelor. Puteți asigura nu întregul apartament, dar unele părți, de exemplu, numai finisaje.

la asigurare de origine Conform acestui concept, toate clădirile din orașe cadși zonele rurale. La fel ca în cazul precedent, puteți asigura orice parte a proprietății: design peisagistic, decorațiuni interioare, antichități etc.

Asigurarea ipotecară oferă asistență în punerea în aplicare a credituluidatorii la bancă în caz de pierdere a veniturilor obișnuite în cazul pierderii capacității de muncă, apariției unor cheltuieli neprevăzute, pierderii sau limitării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.

Asigurări Titlu este destinat să acopere asigurarea încazurile de pierdere a drepturilor de proprietate, în cazul în care tranzacția încheiată de o persoană privată este recunoscută ca fiind ilegală din cauza unor evenimente care i-au fost necunoscute la momentul încheierii contractului. Acest tip de asigurare este relevant în perioada premergătoare achiziționării de bunuri imobiliare.

Afacerea este mereu conectată cu riscuri. Acest lucru este tipic pentru întreprinderile industriale mari și pentru firmele mici. Circumstanțele neprevăzute pot provoca daune importante companiei, până la pierderea afacerii. Unele dintre aceste riscuri nu numai că prevăd, ci și că trebuie să ia măsuri pentru a le minimiza în timp util. Asigurarea proprietății întreprinderilor și organizațiilor (persoane juridice) poate proteja în caz de pierdere sau deteriorare a bunurilor proprii și închiriate și în alte cazuri.

Asigurarea bunurilor imobile mari, medii și miciîntreprinderile includ asigurarea de proprietăți împotriva incendiilor și a altor pericole, asigurarea pierderilor cauzate de întreruperi de producție, mașini și alte echipamente din defalcări operaționale, riscuri de construcție și asamblare, încărcătură, titluri și asigurări agroindustriale.

Obiectele de asigurare sunt clădirile,constructii, constructii nefinisate, materiale, bunuri, materii prime, chioscuri, corturi, magazine, tarabe, decoratiuni interioare si cladiri, echipamente electronice, aparatura electrica, etc. Asigurarea de proprietate prevede cazuri de acțiuni ilegale ale terților în amenajarea de incendii, golfuri, explozii, precum și fenomene naturale, cum ar fi lovituri de trăsnet, dușuri, grindină, tornade, cutremure etc.

Asigurarea oferă acoperire posibilăriscuri și are rolul de a proteja activele întreprinderilor și organizațiilor. La încheierea contractelor de asigurare, se iau în considerare specificul activităților și factorilor societății care pot avea un impact negativ asupra siguranței proprietății unei entități juridice. Contractul se încheie în limita valorii fondurilor pe care o întreprindere sau o companie este dispusă să le cheltuiască pentru asigurare. Puteți plăti pentru serviciile de asigurare printr-o plată unică sau în rate.

Valoarea asigurării este confirmată de documentele de proprietate sau de un raport al unei comisii de experți.

Înainte de încheierea contractului, societatea de asigurări are dreptulverificați informațiile despre proprietate și evaluați starea valorii reale. În același timp, asigurătorii verifică disponibilitatea proprietății la adresa specificată, expunerea la riscuri, valoarea achiziției, durata de viață și alte aspecte. Costul asigurărilor pentru persoanele juridice este stabilit individual. De obicei, aceasta variază de la 0,1% la 6% din valoarea bunului asigurat.