Care este definiția "profitabilității întreprinderii"?

Știri și societate

Definiția "rentabilității" esteindicator al eficienței sau utilității economice. Pur și simplu, acest concept caracterizează nivelul rentabilității, precum și eficiența utilizării diverselor resurse, de exemplu, muncă, material sau monetar. În plus, definiția profitabilității unei întreprinderi este exprimată prin gradul de raționalitate în folosirea averii terenului. Astfel, raportul calculat este calculat ca raportul dintre profit și activele, fluxurile sau resursele disponibile. Un coeficient similar poate fi exprimat în profit pe unitate sau în profitul conținut în fiecare unitate primită.

Definiția profitability

Definiția "rentabilității" este procentajulexpresie. De asemenea, trebuie remarcat faptul că acest concept este cel mai puțin dependent de rata inflației, dar are o interacțiune destul de strânsă cu valoarea profitului.

Determinarea profitului și profitabilității fiecăruiaîntreprinderile individuale pot fi efectuate prin analiza valorile calculate cum ar fi rentabilitatea activelor, active circulante, active imobilizate, randamentul investițiilor și de capital, precum și randamentul investițiilor totale. Să luăm în considerare unii dintre acești indicatori mai detaliat.

Determinarea rentabilității unei întreprinderi

Rentabilitatea capitalului propriu

Acest indicator joacă un rol special în domeniul financiaranaliză. O astfel de caracteristică este exprimată după cum urmează: profiturile obținute după diverse deduceri la fonduri și taxe sociale, împărțit la capital propriu disponibile. În acest caz, definiția „rentabilității capitalului propriu“ prezinta marja de profit în ceea ce privește acționarii au investit fonduri.

Rentabilitatea activelor

Acesta arată raportul dintre profit dupădeducerea la valoarea medie a activelor. Profitabilitatea de acest tip este o caracteristică a profitului pe care organizația îl primește de la o ruble investite în procesul de formare a activelor. Cu alte cuvinte, acest indicator exprimă gradul de rentabilitate al întreprinderii pentru o anumită perioadă.

Determinarea profitului și a profitabilității
Rentabilitatea activelor fixe (OPF)

Acest indicator este exprimat prin raportul dintre valoarea netăprofit la valoarea valoarea medie a OTF. Ca și alte figuri prezentate, valoarea rezultată trebuie să fie înmulțită cu 100%, deoarece, așa cum sa menționat anterior, fiecare dintre randamentul indicatorilor este relativ.

Rentabilitatea activelor curente

La fel ca în toate rapoartele anterioare, acest indicator este raportul dintre profitul net și valoarea activelor curente.

Definiția "return on investment"

Include eficiența și raționalitateautilizarea contribuțiilor făcute pentru dezvoltarea și promovarea organizației. Acest indicator poate fi găsit prin următoarea formulă: suma totală a profitului este împărțită la bilanțul contabil, din care sa dedus anterior valoarea valorii destinate rambursării obligațiilor pe termen scurt.