Acționar minoritar: statut, drepturi, protecția intereselor

Știri și societate

Un acționar minoritar este proprietarulpachetul fără titluri de control din capitalul social al societății. Acesta poate fi reprezentat atât ca persoană juridică, cât și ca persoană. Pachetul non-control nu îi oferă proprietarului posibilitatea de a participa la conducerea organizației, de exemplu, aleși membri ai consiliului de administrație.

acționar minoritar

Minoritatea în AO

Deoarece un acționar cu o participație mică nu estepoate fi un participant cu drepturi depline în guvernanța corporativă, interacțiunea cu acționarii majoritari este dificilă. Titularii de acțiuni de control pot reduce valoarea titlurilor acționarilor minoritari prin retragerea activelor către o organizație terță cu care acționarii mici nu sunt conectați. Pentru a preveni astfel de situații și a stabili relații între acționari în general în țările civilizate, drepturile titularilor de pachete necontrolate sunt stabilite prin lege.

drepturile acționarilor minoritari

Practica mondială de protejare a acționarilor minoritari

În legislația țărilor dezvoltateasigură protecția acționarilor minoritari de vânzarea forțată a valorilor mobiliare către proprietarii de pachete mari la un cost redus, în cazul în care aceștia din urmă decid să cumpere toate acțiunile. În cele mai multe cazuri, protecția micilor acționari este de a limita capacitatea acționarilor majoritari și a consiliului de administrație de a-și abuza puterea. Toate normele stabilite prin legi sunt destinate să extindă competențele acționarilor minoritari și să le implice în procesul de gestionare.

Adesea, legea acordă acționarilor minoritari astfeldrepturi mari pe care le încep să recurgă la șantajul corporativ, cerând răscumpărarea acțiunilor lor la un preț umflat prin amenințări de procedură judiciară.

Drepturile acționarilor minoritari în Rusia

În legislația federală sunt prezentereglementările care protejează acționarii mici. În primul rând, această protecție implică menținerea statutului lor independent, separat în cazul unei fuziuni sau achiziții. În timpul acestor procese, un acționar minoritar poate pierde din cauza unei scăderi relative a cotei sale în noua structură. Aceasta duce la o scădere a influenței sale asupra organismelor de conducere.

protecția acționarilor minoritari

Legile prevăd astfel de măsuri:

  1. Pentru a face o serie de decizii, este necesar nu 50%, dar 75%acționarilor, iar în unele cazuri pragul poate fi majorat și mai mult. Astfel de decizii includ: modificarea cartei, reorganizarea sau închiderea societății, determinarea volumului și structurii noii emisiuni, cumpărarea valorilor mobiliare ale companiei, aprobarea unei tranzacții imobile majore, reducerea valorii nominale a acțiunilor cu o reducere corespunzătoare a fondului autorizat etc.
  2. Alegerile de partid ar trebui să aibă loc prin vot cumulat. De exemplu, dacă un acționar minoritar deține 5% din acțiuni, el poate alege 5% dintre participanții la acest organism.
  3. În cazul în care achiziționarea de acțiuni ajunge la 30, 50, 75 sau 95% din totalul valorilor mobiliare emise, cumpărătorul trebuie să dea dreptul altor proprietari de valori mobiliare ale societății de a-și vinde titlurile la prețul pieței sau mai mare.
  4. Dacă o persoană deține 1% sau mai mult de acțiuni, poate acționa în instanță în numele societății împotriva conducerii în cazul pierderilor suferite de acționari prin vina directorilor.
  5. În cazul în care un acționar are 25% din toate titlurile de valoare sau mai mult, acesta trebuie să aibă acces la documentele contabile și la procesele-verbale întocmite la ședințele consiliului.

Implicațiile acționarilor și consecințele acestora

Stabilitatea companiei și transparența acțiunilor saleafecta pozitiv prețul acțiunilor și atractivitatea pentru investitori. Numeroase proceduri judiciare și cauze penale împotriva administratorilor și acționarilor, încălcarea legii de către persoanele care au o anumită autoritate în cadrul companiei, are efectul opus.

În cazul în care acționarul sau grupul minoritar deținemai mult de 25% din pachet și are interese care diferă de preferințele majorității, adoptarea unor decizii deosebit de importante, pentru care este nevoie de 75% și mai mult, este dificilă.

acționarul minoritar este

greenmail

Cel mai comun tip de corporațieConflictul numit "greenmail". Acest fenomen nu este altceva decât șantajul de către un acționar minoritar. Are multe manifestări diferite și poate submina serios stabilitatea în cadrul companiei.

Greenmail înseamnă un acționar minoritarsau mai mulți acționari minoritari, uniți într-un grup, încep să perturbe adoptarea tuturor deciziilor importante pentru companie. Aceasta include, de asemenea, acțiuni deliberate care determină companiile să plătească amenzi mari. În plus, acționarii minoritari sunt în măsură să deraieze valoarea acțiunilor prin diverse metode disponibile.

În cele din urmă, Greenmailul se reduce la unuldouă obiective: promovarea interesului propriu și dobândirea puterii asupra societății sau forțarea majorității acționarilor să cumpere acțiuni de la deținătorii mici la un preț nejustificat de ridicat.