Cum se calculează fluxul de numerar net și raportul dintre suficiența acestuia

Știri și societate

Atunci când este necesar să se analizeze financiaractivitățile companiei, economiștii folosesc un astfel de flux de numerar net. Nonspecialist greu de înțeles terminologia fără explicații. Prin urmare, întrebarea necesită o acoperire specială.

La sfârșitul perioadei de raportarecalculul indicațiilor privind fluxul de numerar al unei companii sau organizații de producție, care include diferența dintre numerarul primit și cheltuielile efectuate. Pentru a clarifica interpretarea conceptului, vă puteți referi la dicționarele economice speciale, în cazul în care următoarea definiție a fluxului de numerar: acesta este numele tuturor banilor care rămân cu compania după satisfacerea nevoilor monetare ale afacerii. Putem formula următoarea definiție a termenului: fluxul de numerar net - suma totală a numerarului pe care o întreprindere o folosește pentru a-și forma capitalul sau investițiile.

Metode de calculare a fluxului net de numerarutilizați unități financiare în întreprinderi pentru a controla banii primiți și cheltuiți. Acest lucru este necesar pentru a menține echilibrul financiar al întreprinderii. Rezultatul cantitativ al fluxului de numerar net este suma diferenței dintre fluxurile de numerar pozitive și negative. Apel pozitiv cuantumul încasărilor în numerar pentru companie, acesta poate fi venitul din activitatea principală a companiei, precum și din investiții sau financiare. Fluxul de numerar negativ este suma de bani cheltuite.

Ca urmare, fluxul de numerar al întreprinderii, luate ca un întreg da o cifră agregată.

Pentru companie, principala formă de profitactivitățile sale sunt legate de producție, iar fondurile rezultate sunt venituri din vânzarea de bunuri sau servicii. Finanțele pe care compania le-a cheltuit în activitatea principală sunt achiziția de materii prime, salariul angajaților, plata către furnizori etc.

La activitatea de investiții a întreprinderiiinclude cumpărarea sau vânzarea de active pe termen lung. Dividendele și dobânzile aferente titlurilor și acțiunilor pot fi atribuite fluxului de numerar. Cheltuielile vor include drepturile de autor dobândite, imobilizările necorporale, licențele de muncă, drepturile de utilizare a resurselor funciare. Adică fluxurile de numerar de cheltuieli vor fi cheltuieli și investiții în resurse care pot aduce profit în viitor.

Ca principalul indicator financiar al companiei, fluxul de numerar net demonstrează cât de stabil și de succes este.

Pentru a analiza fluxul de numerar,utilizați metoda coeficientului. Vă permite să țineți cont de nivelurile abaterilor de la indicatorii planificați, de eficiența utilizării fondurilor de către organizație. Metoda identifică atât tendințele negative, cât și pozitive, care afectează formarea fluxului de numerar al unei organizații comerciale sau industriale. Este important ca managerii să cunoască acești indicatori pentru a corecta corect activitatea companiei și pentru a o optimiza.

Atunci când analizați fluxul de numerar, luați în considerareraportul de suficiență financiară netă. Pentru a calcula acest indicator, este necesar să se determine raportul dintre fluxul de numerar net pentru perioada de raportare și suma plăților pentru împrumuturi (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung), dividendele plătite și creșterea perioadei de raportare a activelor corporale curente.

Pentru a stabili o măsură sumarăutilizați coeficientul care arată eficiența fluxurilor de trezorerie existente în întreprindere. Pentru a face acest lucru, găsiți un raport cantitativ, care are un flux de numerar net al resurselor financiare utilizate în perioada de raportare.

Analiza coeficientă a activităților financiareîntreprinderile au alți indicatori, care se calculează prin formule speciale. Acestea includ coeficienții de reinvestire, lichiditatea fluxurilor de trezorerie etc. Toate acestea sunt recomandate pentru a analiza dinamica.