Prospectul de valori mobiliare este ... Definiția, descrierea, factorii de risc și recomandările

Știri și societate

Fiecare societate pe acțiuni emite valoroasehârtie, dar există o serie de nuanțe în această activitate. În anumite cazuri, problema inițială și suplimentară necesită compilarea unui document obligatoriu - un prospect pentru emiterea de acțiuni. Pentru a naviga asupra motivelor pentru pregătirea acestui document, trebuie să înțelegeți: prospectul de valori mobiliare este un atribut obligatoriu al emiterii acțiunilor sau este dezvoltat doar în anumite cazuri.

Nevoia de prospect

Pentru a înțelege mai bine întâlnireaprospectul în cauză trebuie să definească conceptul său. Prospectul de valori mobiliare este un document important care însoțește emisiunea de acțiuni a unei entități economice și conține informații despre emitent și informații despre aspectele esențiale ale funcționării sale: poziția financiară, datele de raportare, acționarii etc.

Acest document trebuie să fie aprobat de către compozițieprimele persoane ale societății sau organului executiv al organizației care au acest drept. În plus, acesta poate fi supus unui audit, certificare de către un evaluator financiar sau un consultant special în domeniul valorilor mobiliare..

titluri de prospect acest lucru

Deoarece prospectul include suficientblocuri extinse despre diversele componente ale companiei, este de interes pentru o întreagă gamă de actori economici. Trebuie remarcat faptul că societatea în sine dezvoltă un prospect de valori mobiliare, un eșantion din care lipsește într-o formă strict recomandată.

Principala cerință este includerea tuturor informațiilor necesare, care este prezentată într-o clauză care reflectă regulile de divulgare a datelor de către societățile emitente de valori mobiliare.

Pentru cine este destinat bulevardul

După cum sa menționat, informațiile prezentate în prospect și dezvăluirea activităților financiare și economice ale organizației vor fi importante pentru o serie de entități care operează pe piață.

Deoarece prospectul conține informații despreperformanța companiei și rațiunea pentru motivele emiterii acțiunilor, este în primul rând interesantă pentru acționarii înșiși. Alte părți interesate sunt investitorii care, pe baza datelor furnizate, vor lua decizii privind achiziționarea de acțiuni.

Trebuie remarcat faptul că, pentru toți participanții la piață, informațiile prezentate în prospect ar trebui să fie disponibile înainte de eliberare.

înregistrarea prospectului de emisiune

Titluri de valoare și emiterea lor

Emiterea de valori mobiliare de către compania emitentă trebuieasigurați-vă că urmați un anumit curs de acțiune prevăzut de legea care guvernează piața valorilor mobiliare. Această procedură include pașii:

 • adoptarea intenției rezonabile de a emite acțiuni;
 • aprobarea acestei decizii;
 • procedura de înregistrare de stat a eliberării;
 • producerea de certificate pentru hârtiile produse;
 • cazare;
 • înregistrarea în organul de stat a raportului privind rezultatele emisiunii.

Contabilizarea emisiunii de acțiuni în organul de statimplică emiterea unui permis pentru acesta cu numărul corespunzător, care va trebui să participe la orice operațiuni ulterioare cu titluri emise.

înregistrarea de stat a prospectului de valori mobiliare

Opțiuni de plasare a valorilor mobiliare

Obiectivele emiterii acțiunilor sunt: ​​crearea capitalului organizației, gestionarea capitalului, atragerea de resurse financiare și așa mai departe.

În cazul în care emisiunea de acțiuni este sub forma unei închisecazare, încă se numește privat, în acest caz nu există nicio notificare publică a acestei proceduri. Acțiunile emise vor fi distribuite într-un cerc închis de persoane..

prospectul de titluri de valoare

O altă opțiune pentru distribuirea de valori mobiliare esteplasarea deschisă între persoane de cerc nelimitat. În acest caz, este necesară divulgarea maximă, care se reflectă în prospect. La această opțiune de distribuție este necesară înregistrarea de către stat a prospectului. Acest lucru va fi discutat în continuare.

Înregistrarea prospectului de emisiune de acțiuni

Înregistrarea unei emisiuni de titluri de valoare (prospectul de emisiune) este obligatorie pentru plasarea lor publică. În acest caz, există o mulțime de modalități, inclusiv prin bursele de valori.

Aprobarea prospectului de emisie în organismul relevant se face în următoarele cazuri:

 1. În cazul în care numărul de acționari ai companiei este de peste 500 de persoane.
 2. Costul de emitere a acțiunilor între acționari va depăși 50 mii din salariul minim.
 3. Acțiunile vor fi distribuite între acționari.
 4. Se presupune că conversia acțiunilor și deschiderea abonamentului.
 5. Dacă există un abonament închis, dar dacă numărul de persoane dintre acționari depășește 500 de persoane.

Autoritatea publică nu poate accepta concluziadespre eliberare, iar apoi înregistrarea prospectului de emisiune a titlurilor de valoare va fi, de asemenea, respinsă. Motivul refuzului poate fi nerespectarea de către emitent a cerințelor legislației privind normele de emitere și circulație a valorilor mobiliare, absența plății impozitelor necesare, inclusiv, printre altele, emiterea, informații eronate sau în mod deliberat false furnizate de emitent.

înregistrarea prospectului de emisiune a valorilor mobiliare

Până când organizația nu a fost înregistrată și nu a primit o decizie pozitivă din partea autorității competente, este interzisă efectuarea oricăror acțiuni legate de valori mobiliare.

Conținutul informațiilor prezentate în prospect

După cum sa stabilit anterior, prospectulTitluri de valoare este documentul elaborat de emitent și conține informații esențiale despre activitatea economică și eficacitatea acesteia în cadrul companiei.

Când acțiunile sunt distribuite deAbonamente sau în orice alt mod public, divulgarea informațiilor este imperativă. Trebuie remarcat faptul că nu numai o metodă deschisă, dar și o abonament închis va implica emiterea unui prospect, în cazul în care cazurile descrise mai sus funcționează.

prospectul bancar

Modalitățile de comunicare a informațiilor sunt diferite, darEste obligatoriu publicarea într-o publicație tipărită cu o distribuție în masă de cel puțin 10 mii de exemplare. Această regulă se aplică abonamentului deschis. Pentru o abonament de tip închis, circulația trebuie să fie de cel puțin o mie de exemplare.

Atunci când trebuie să publicați informațiiinformații cu privire la societatea emitente, mărimea capitalului social, valoarea valorilor mobiliare (nominale) și alte date semnificative referitoare la emisiune. În plus, o descriere a aspectului securității și a mijloacelor de protecție a documentului valoroase este obligatorie.

Problemă secundară și prospect

Atât primare, cât și re-emitere de acțiuniimplică respectarea tuturor regulilor procedurale. În cazul în care emisiunea secundară de acțiuni intră sub incidența condițiilor în care este necesară divulgarea publicului, prospectul de valori mobiliare este, de asemenea, documentul care face obiectul pregătirii și înregistrării.

Banca ca emitent de valori mobiliare

Organizație bancară, ca oricare altao entitate comercială de tip de acțiuni, emite acțiuni, care este predeterminată prin forma sa de proprietate. Regulile generale pentru emiterea de valori mobiliare sunt definite de legislația din acest domeniu, însă există anumite caracteristici speciale.

În primul rând, procedura de emitere a acțiunilorreglementate de un număr de legi și reglementări specializate care se aplică în mod specific băncilor comerciale. Astfel, instrucțiunile Băncii Centrale, care elaborează reguli pentru valori mobiliare emise de băncile comerciale, determină emiterea emisiilor numai în următoarele cazuri: când este organizată o bancă, să se majoreze capitalul autorizat și să se atragă noi resurse financiare.

Emisiunea primară a acțiunilor are loc exclusiv într-un cerc închis. Orice valori mobiliare emise de bancă sunt înregistrate la Banca Centrală..

proba de proba

Ca și celălalt emitent de valori mobiliare, crediteinstituția respectă etapele de emisie și trebuie să pregătească prospectul băncii. Dezvăluirea este, de asemenea, o cerință. În plus, acest document trebuie verificat și aprobat de o companie de audit independentă.

Factori de risc

În ciuda tuturor avantajelor unui prospect, există anumite preocupări care pot fi împărțite în mai multe grupuri. Acestea vor fi prezentate mai jos:

 • riscurile din industrie;
 • riscuri de stat și regionale;
 • riscuri financiare;
 • riscuri juridice;
 • risc de reputație (risc de reputație);
 • risc strategic;
 • riscurile asociate activităților emitentului;
 • riscurile bancare.

concluzie

Fiecare societate, care prin forma sa de educație implică emiterea de acțiuni, trebuie să respecte toate standardele procedurale din acest domeniu de activitate.

Prospectul este unul obligatoriudocumentele pe care compania emitentă trebuie să le înregistreze la agenția guvernamentală dacă emisiunea de acțiuni îndeplinește cerințele de divulgare publică.</ span </ p>