Ora nouă: filozofia experienței și a rațiunii

Știri și societate

Caracteristicile filozofiei timpurilor moderne potfi rezumate după cum urmează. Această eră a dezvoltării gândirii umane a justificat revoluția științifică și a pregătit Iluminarea. Destul de des în literatura de specialitate se întâlnește afirmația că a fost în această perioadă au fost dezvoltate metode de cunoștințe științifice, și anume empirismul, care a proclamat prioritatea experienței, bazată pe sentimente și raționalism, a apărat ideea minții ca purtător al adevărului. Cu toate acestea, el și cealaltă abordare este considerată ideală pentru orice știință matematică și metodele sale. Caracteristici ale filosofiei moderne în acest sens, putem considera exemplul lui Francis Bacon și Rene Descartes.

Filosofia timpului nou

adversarii

Filozoful englez a crezut că omulmintea este atât de "îngrădită" cu un fel de "idoli" care îi împiedică să perceapă lucruri reale, care au adus la absolut experiența și studiul direct al naturii. Doar aceasta, conform lui Bacon, poate duce la independența și independența cercetătorului, precum și la noi descoperiri. Prin urmare, inducția bazată pe experiment este singura cale spre adevăr. La urma urmei, acesta din urmă, din punctul de vedere al gânditorului, este fiica unor autorități, ci a unei epoci. Bacon a fost unul dintre cei mai cunoscuți teoreticieni, de la care a început New Age. Filozofia Descartesului contemporan sa bazat pe alte principii. El a fost un susținător al deducerii și rațiunii ca un criteriu al adevărului. El a fost de acord că totul ar trebui pus la îndoială, dar el credea că gândirea este singura modalitate de a distinge eroarea de adevăr. Trebuie doar să aderăm la o ordine logică clară și clară și să trecem de la lucruri simple la cele mai complexe. Dar, pe lângă acești gânditori, această eră este interesantă și de alte câteva nume.

Caracteristici ale filosofiei moderne

Ora noua: filozofia lui John Locke

Acest gânditor a propus un compromis întreteoriile lui Descartes si Bacon. El a fost de acord cu acesta din urmă că sursa de idei nu poate fi decât o experiență. Dar prin acest termen el a înțeles nu numai senzațiile externe, ci și reflecțiile interne. Aceasta este și gândirea. Întrucât omul însuși este un fel de "foaie curată", pe care experiența trage anumite imagini, aceste imagini sau calități pot fi, de asemenea, surse de cunoaștere. Dar puteți vorbi doar despre ideile cele mai esențiale. Concepte mai complexe, cum ar fi "Dumnezeu" sau "bine", sunt o combinație de simple. În plus, așa cum a crezut gânditorul, suntem astfel aranjați încât anumite calități pe care le percepem sunt obiective și corespund realității, în timp ce altele reflectă specificitatea acțiunii lucrurilor asupra simțurilor și ne pot înșela.

Caracteristicile filozofiei timpurilor moderne

Ora noua: filosofia lui David Hume

O altă caracteristică a timpului descris esteapariția agnosticismului și a scepticismului. Ambele aceste tendințe sunt asociate cu David Hume, care a preferat să nu pornească de la adevăruri înalte, ci din bunul simț. "Care este folosirea vorbirii despre ființă", a crezut el, "e mai bine să te gândești la ceva practic." Prin urmare, matematica este cea mai fiabilă cunoaștere, ea poate fi dovedită logic. În această idee, părea că tot timpul noului timp era concentrat. Filosofia lui Hume îl conduce la concluzia că toate restul cunoștințelor, chiar provenind din experiență, sunt doar ipotezele noastre și pot avea un caracter extraordinar de probabilist. Toate științele provin din faptul că orice acțiune are o cauză, dar nu este întotdeauna posibilă înțelegerea ei. Nu putem ști sigur dacă cunoștințele despre univers și ordinea sa sunt adevărate. Dar unele idei sunt foarte utile, deoarece pot fi aplicate în practică.