Efectul pârghiei financiare este indicatorul împrumutului optim

formare

Efectul pârghiei financiare are astfel de componente:

- diferențial, care este determinat de diferența dintre indicatorul rentabilității activelor și dobânda medie calculată la împrumuturi;

- brațul pârghiei, calculat ca raport între fondurile împrumutate și fondurile proprii.

Din acest concept urmează cinci reguli de bază pentru un împrumut de numerar:

  1. Beneficiul unui nou împrumut depinde deobținută în valoarea viitoare a diferențialului. În acest caz, trebuie să urmați îndeaproape fluctuațiile în acest indicator. Deci, în timp ce construirea de „braț de pârghie“, banca compensează riscul de apariție a unei creșteri a prețurilor de împrumut. suficiente oportunități în acest domeniu sunt companii care au o sursă mare de diferențial.
  2. Riscul creditorului este invers proporțional cu valoarea diferențialului. Deci, cu un indice mai mare, există un risc mai mic, cu o valoare mai mică, deci crește.
  3. Atunci când se ia în considerare problema posibilității de obținere a unui împrumut în timpul calculelor, este necesar să se excludă valoarea conturilor de plătit.
  4. Puterea financiară a unei întreprinderi depinde de proporția împrumuturilor, deci este necesar să fim foarte precauți în obținerea de noi împrumuturi.
  5. Nivelul optim al împrumuturilor este considerat ca ponderea acestora în 40% din totalul activelor întreprinderii. Acest indicator este egal cu valoarea pârghiei 0,67.

Cu o creștere a ponderii creditelor în structura bilanțuluipârghia financiară este în creștere, ceea ce poate genera un anumit risc. Aceasta este deja o condiție prealabilă pentru a deveni dependentă de creditori în cazul rambursării cu întârziere a fondurilor de împrumut, ceea ce, la rândul său, duce la pierderea lichidității în stabilitatea financiară.

Pentru instituțiile bancare, este foarte important acest lucruDebitorul potențial nu a avut o valoare diferențială negativă. Unii experți în sfera economică consideră că efectul efectului de levier financiar pentru a-și atinge optimalitatea ar trebui să fie egal cu o treime din rentabilitatea activelor.

Cu alte cuvinte, profitabilitateadepinde de reglementarea cu succes a dimensiunii acestei valori. Numai cu această valoare, efectul efectului de levier financiar arată probabilitatea unei compensări pentru scutirile de la plata impozitelor și pentru furnizarea de fonduri proprii.

Pentru o cunoaștere detaliată a acestor concepte, este necesar să se înțeleagă principiul funcționării efectului de levier financiar și formula prin care acesta este calculat.

Efectul efectului de levier financiar determină fluctuațiavenitul net per acțiune, calculat ca procentaj. Astfel, în calculul indicatorilor diferențiali se iau referiri la impozitare, adică două treimi din diferența rezultată în rentabilitate și ratele dobânzilor. Luând în considerare definiția brațului de pârghie, se poate deduce următoarea formulă:

EGF = 2/3 (ER - SP) * (ZS / SS);

unde ER - rentabilitatea economică.

SP - rata dobânzii la împrumuturi.

AP - suma fondurilor împrumutate.

SS - valoarea fondurilor proprii.

Pe baza formulei, concluzionăm că atunci când se prognozează activitățile unei întreprinderi în sfera financiară și economică, este necesar să se țină seama de efectul de levier în funcție de valoarea diferențialului.

Calculați efectul optim al efectului de levier financiar- O provocare din domeniul fanteziei. La urma urmei, având astăzi un braț favorabil, nu se știe ce fel de profitabilitate economică și rata dobânzii (diferențial) va fi mâine. Astfel, atragerea de fonduri suplimentare sub formă de împrumuturi este un stimulent pentru dezvoltarea întreprinderii și un anumit risc de pierderi materiale în viitor.

Prin urmare, sarcina principală a administratorului oricărei companii constă în eliminarea tuturor riscurilor financiare, luându-se numai cele calculate prin efectul efectului de levier financiar.