Esteri: caracteristici generale și aplicare

formare

esteri - produse de substituție cu hidrogengruparea hidroxil a acizilor carboxilici și minerali pe un radical carbon. Există mono-, di- și poliesteri. există mono, acizi di- și polibazici, acizii monobazici la - esteri complete și acide. Numele eterului constă în denumirea acidului și a alcoolului implicat în formarea acestuia. Pentru denumirile eterilor, este adesea folosită nomenclatura trivială sau istorică. Conform denumirilor din nomenclatura IUPAC esteri se formează după cum urmează: ia un alcool titlu radical a fost adăugat ca nume de acizi hidrocarbonați și se termină -oat. De exemplu, formulele structurale ale esterilor (și izomeri metamers) corespunzători formulei moleculare S4N802, prin diferite nomenclatoare sunt denumite: propilformiat (propilmetanoat) izopropilformiat (izopripilmetanoat), acetat de etil (etiletanoat) melpropionat (metilpropanoat).

Prepararea esterilor. Acești compuși sunt larg răspândiți înnatura. Astfel, esterii cu greutate moleculară mică și acizi carboxilici serii omoloage medie sunt parte a uleiurilor esențiale ale multor plante (de exemplu, ester uksusnoizoamilovy sau „esență pere“, care face parte din pere și multe culori) și esteri ai glicerolului și acizilor grași superiori - baza chimica a tuturor grăsime și uleiuri. Unii esteri se obțin sintetic.

Reacția de esterificare are loc ca urmare a reacției de esterificareinteracțiunea acizilor carboxilici (și minerali) cu alcooli. Catalizatorul este un acid mineral puternic (cel mai adesea H2S04). Catalizatorul activează molecula de acid carboxilic.

De asemenea, viteza reacției de esterificare depinde decel cu care este legat atomul de carbon grupul OH (primar, secundar sau terțiar), de natura chimică a acidului și a alcoolului, precum și de structura lanțului hidrocarbonat care este legat la carboxil.

Hidroliza esterilor. Reacția de hidroliză (saponificare) a esterilor -este o reacție de esterificare reversibilă. Trece încet. Dacă se adaugă la amestecul de reacție, amestecul de acizi minerali sau alcali, crește viteza acestuia. Saponificarea prin alcaline are loc de o mie de ori mai rapidă decât acizii. Esterii sunt hidrolizați în mediu alcalin, iar eterii - în acidul.

Când esterii se încălzesc cu alcooli înprezența acidului sulfat sau a alcoxidelor (în mediu alcalin), grupările alcoxi sunt schimbate. În același timp, se formează un nou eter și alcoolul este returnat în mediul de reacție, care anterior a fost sub formă de reziduuri în compoziția moleculei eterice.

esteri: reacția de reducere.Reducătorii sunt de cele mai multe ori hidruri de litiu aluminiu, sodiu în alcool fierbinte. Rezistența ridicată a esterilor la acțiunea diferitelor oxidanți este utilizată în sinteza sau analiza chimică pentru a proteja grupurile de alcool și fenol.

Esters: reprezentanți principali.Esterul etilic (eterul acetic acetic) este produs prin reacția de esterificare a acidului acetic și a etanolului (catalizator acid sulfat). Etil etoatul este utilizat ca solvent pentru nitratul de celuloză în producția de pulbere fără fum, foto și film, o componentă a esențelor de fructe pentru industria alimentară.

Izoamil etoat (izoamil eter acetic,"Esența de pere") este ușor solubilă în etanol, eter dietilic. Se obține prin esterificarea acidului acetat și a alcoolului izoamilic. Izomilmetilbutanoatul este utilizat ca component aromatic în parfumerie și ca solvent.

Izoamilizovaleriat (esența "măr"eter izovalerianovoizoamilovy) se obține prin reacția acidului izovalerică esterificare și alcool izoamilic. ester menționat este folosit ca un esențe de fructe în industria alimentară.