Subiectul pedagogiei ca știință este educația omului

formare

Ca orice altă știință care există înlumea modernă are propriile scopuri și subiecte de studiu. Principalul subiect al pedagogiei ca știință este educația. Aceasta este o funcție specială care este unică pentru societatea umană. Pe această bază, este determinată și structura pedagogiei ca știință.

Ce este educația? Acesta este procesul prin care socium creează condiții speciale de natură materială, spirituală și organizatorică, care vizează asimilarea de către următoarea generație de competențe dobândite de strămoși. Principalele sarcini ale pedagogiei ca știință se bazează pe aceea pentru a pregăti personalitatea viitoare pentru rotație în societate și pentru realizarea muncii productive, fără a pierde timp și energie în inventarea a ceea ce a fost deja testat de experiența multor generații anterioare.

Educația ca fenomen este studiată de numeroase științe,inclusiv sociologie, etnografie, psihologie și chiar economie. Fiecare dintre ei consideră acest proces complex din punctul său de vedere. Dacă luăm în considerare, în general, sociologia este interesată de educație din perspectiva socializării individului. Etnografia este caracterizată de interesul pentru particularitățile procesului educațional între diferite națiuni de pe glob. Economia studiază educația în termeni de eficacitate, cu participarea individului la crearea valorilor materiale. Și subiectul pedagogiei ca știință este esența educației, legile care stau la baza acesteia. Și, sarcinile pedagogiei ca știință în acest sens sunt de a dezvolta teorii și diferite tehnologii educaționale. Adică, vorbind într-un limbaj clar, pedagogia ca știință dezvoltă instrumente de influență asupra celor mai bune părți ale personalității, care sunt dezvăluite ca rezultat al procesului educațional. Aceste valori universale, care sunt cele mai dragi societăți, pedagogia se îndreaptă către dezvoltarea calităților personale, care ar trebui să beneficieze, în primul rând, de persoana în sine și, prin urmare, de societatea în ansamblu.

Acumularea și percepția experienței umane se realizează prin educație. Aceasta determină faptul că structura pedagogiei ca știință constă în următoarele subsecțiuni:

  • Educația pedagogică care studiazămodele de educație a copiilor din momentul nașterii lor. Copilăria este o perioadă foarte importantă în care se desfășoară formarea componentelor mentale, fizice și emoționale ale caracterului personalității viitoare.
  • Educația pedagogică preșcolară are în principiumetodă de educație a copiilor de vârstă preșcolară. Ea dezvoltă bazele teoretice ale educației în instituțiile de pregătire preșcolară a unui copil pe viață, inclusiv grădinițele publice și private.
  • Школьная педагогика считается основой основ всех alte ramuri ale pedagogiei. Bazându-se pe aceasta, se formează abilitățile generației tinere, care vor fi apoi folosite pe parcursul întregii vieți. În această perioadă, disciplina de pedagogie ca știință este pregătirea studenților pentru admiterea la universități și alegerea profesiei lor viitoare.
  • Următoarea subsecțiune este pedagogia.învățământ profesional. Aici, subiectul pedagogiei ca știință este sarcina de a educa viitorul angajat și de a promova calitățile care ar trebui să dezvolte în el dorința de a-și îmbunătăți calificările.
  • În fine, pedagogia școlii superioare se închidesubdiviziunile științei și are scopul de a crea fundații didactice de educație dedicate pregătirii potențialului științific al societății. Se caracterizează prin continuitatea cu pedagogia școlară. Ele sunt ca o continuare a reciproc și combină aceleași tehnologii în esența lor.

Astfel, pedagogia este una dintre științele importante implicate în formarea omului ca persoană.