Rentabilitatea este un indicator al performanței oricărei companii

formare

Profitabilitatea este un indicatoreste exprimată în valori relative și arată profitabilitatea afacerii, exprimată în procente. Uneori profitabilitatea în întreprinderile fără scop lucrativ implică eficiență. Rentabilitatea este determinată de raportul dintre costuri și profituri. Coeficientul obținut arată modul în care rezultatul activității antreprenoriale a companiei acoperă cheltuielile.

Este necesar să se înțeleagă profitul și rentabilitatea- acestea sunt concepte diferite. Profitul obținut pentru o singură întreprindere poate fi considerat enorm, iar pentru altul - nesemnificativ. Există criterii de rentabilitate care determină profitul ținând cont de dimensiunea întreprinderii. Astfel, profitabilitatea este calculată. Acesta este raportul dintre venit și capital, care este investit în întreprindere. Unul dintre indicatorii de rentabilitate poate fi considerat raportul dintre profit (net, ca în bilanț) înainte de plata impozitelor (dobânzilor) la valoarea totală a finanțării pe termen lung. Al doilea indicator este calculat ca raportul dintre același profit după plata impozitelor (dobânzilor) și a capitalului social disponibil. Acești coeficienți sunt folosiți cu succes atunci când se compară două companii omogene și indicatorii acestora cu cifrele medii pentru această industrie. Pentru o comparație corectă, este necesar să se ia indicatori de rentabilitate cel puțin pentru ultimii trei ani. Și trebuie să comparăm simultan mai mulți indicatori.

Rentabilitatea economică este un coeficient,care este calculată ca raport între profitul bilanțului și costul capitalului. Toți indicatorii necesari sunt luați din bilanț. Acest raport va indica valoarea profitului pe care firma îl primește pe unitatea de cost a capitalului, reprezentată de suma totală a tuturor resurselor, indiferent de sursa finanțării.

Rentabilitatea este împărțit în pură și totală. Calculul coeficienților săi este utilizat ca un produs separat, iar rezultatele activității de afaceri a întreprinderii în ansamblu.

Astfel, este prezentată rentabilitatea globală a activelorsuma care reflectă suma finanțării pe care întreprinderea o primea pentru fiecare rubrică a profitului. Acesta este calculat pe baza raportului dintre profit și valoarea medie a activelor pentru o anumită perioadă (trimestru, semestru, an).

Rentabilitatea producției este generalizatăun indicator care caracterizează eficiența economică a întregii activități economice a companiei și a unităților sale structurale. Aceasta se calculează pe baza raportului dintre profitul (venitul net) și costurile pentru producția de produse finite. Rentabilitatea unei întreprinderi poate fi numai dacă veniturile depășesc cheltuielile.

Creșterea indicelui de rentabilitate poate contribui numai la scăderea prețului de cost al produselor finite, îmbunătățind în același timp calitatea sa.

Rentabilitatea produsului este raportulProfitul încasat la cheltuielile corespunzătoare pentru fabricare (prețul de cost al produselor finite). Acest coeficient indică eficiența atât a producției în ansamblu, cât și a vânzărilor de bunuri sau servicii produse în special.

Profitabilitatea este definirea eficienței,ca pentru toate produsele și pentru speciile individuale. Definiția actuală a stării economice a întreprinderii se face și prin utilizarea unor noi indicatori, cum ar fi coeficientul de bază al rentabilității și coeficientul de rentabilitate a capitalului, care este determinat în bilanțul propriu. Ultimul indicator este calculat de raportul dintre profitul net și capitalul mediu. Coeficientul arată gradul de rentabilitate a capitalului propriu și caracterizează condiția obligatorie pentru dezvoltarea și păstrarea pe piața societății.

Astfel, rentabilitatea este un indicator al eficacității utilizării costurilor actuale și nerecurente.