Ce este educația și rolul ei în societate

formare

Ce este educația? Acest impact, și organizat într-un proces sistematic și deliberat. Scopul său este de a influența dezvoltarea fizică și spirituală a unei persoane, formându-și pregătirea pentru activități sociale. Activitățile sociale sunt alcătuite din aspectele de producție, culturale și publice.

ce este educația

Ce este educația în școală? Faptul este că este inseparabil de educație și educație. În educație, este dificil să se identifice componentele care afectează caracterul, voința și emoțiile. În educație, totul este mai mult sau mai puțin clar, este important să se dezvolte o sferă cognitivă și un intelect acolo. Două procese se desfășoară simultan, afectează individul, în timp ce scopul educației este dobândirea de cunoștințe, iar scopul educației este formarea individului ca persoană cu o atitudine pozitivă față de lume, față de alți oameni și formarea abilităților sale de relații cu el.

Elementele procesului de educație sunt următoarele: îndeplinirea scopurilor și obiectivelor sale prin crearea unor interacțiuni între profesor și educabilitate ca între subiect și obiect. Educația are diferite forme și funcționează tot felul de metode și tehnologii care cauzează mecanismele și procesele de punere în aplicare a acestora. Procesul este controlat prin intermediul eficacității sale de diagnostic, ele determină, de asemenea, apariția tumorilor în educabilitate natură.

Ce este educația, toată lumea învață în familie,familia reprezintă mediul și principala componentă a procesului educațional. În același timp, întreaga societate este, de asemenea, interesată de creșterea unei noi generații în conformitate cu regulile și tradițiile general acceptate.

educația patriotică a tinerilor

Prin urmare, există o astfel de direcție caeducație civică. Se intenționează să formeze calitățile integrative ale individului, permițându-i să se realizeze în aspecte juridice, morale și politice. Elementele principale ale educației civice sunt direcțiile morale și juridice ale educației și educației. Scopul principal al educației civice este de a se forma în idealurile morale individuale aprobate de societate, sentimente de dragoste pentru țara sa, necesitatea de a desfășura activități care să beneficieze de societate etc.

Educația patriotică a tineretului este în strânsă legătură cu cea civilă și juridică.

Transformări fundamentale care au avut loc însocietatea, în aspecte politice, economice și sociale, au provocat schimbări fundamentale în domeniul educației. Schimbarea atitudinilor ideologice a dus la faptul că astfel de aspecte universale precum formarea unui cetățean și a unui patriot au căzut în afara educației.

Aceste omisiuni sunt dăunătoare și evidente.manifestată în comportamentul, de exemplu, a studenților și a școlarilor. Ele sunt cea mai progresivă, creativă și intelectuală parte activă a generației tinere actuale. Ele ar trebui să joace un rol semnificativ în reînnoirea spirituală, socială, economică și politică a societății. Dar există pasivitatea lor, atât politică, cât și socială, ca să nu mai vorbim de civil. În plus, dorința lor de a se izola de societate se manifestă în mod clar, exprimată în individualismul extrem, restrângerea nevoilor intelectuale, nihilismul legal și lipsa de respect față de normele morale adoptate în societate.

educație civică

Nu este cu adevărat clar ce nu este educațiacontribuie la obiectivele strategice de dezvoltare a societății și a țării în ansamblu? Pentru a realiza progrese, sunt necesare forțe sociale care pot construi o societate civilă și o stare de drept. În consecință, educația modernă ar trebui să consolideze cultura civilă, juridică și patriotă a personalității unui tânăr și aceasta ar trebui să fie sarcina sa principală.