Statistici matematice pentru specialiști în diferite domenii

formare

Statisticile matematice sunt una dintreprincipalele secțiuni ale științei, cum ar fi matematica, și este o industrie care studiază metode și reguli pentru prelucrarea anumitor date. Cu alte cuvinte, ea explorează modalități de a descoperi modele care sunt caracteristice unor seturi mari de obiecte identice, pe baza sondajului lor prin sondaj.

Sarcina acestei secțiuni este de a construimetode de evaluare a probabilității sau de luare a unei decizii cu privire la natura evenimentelor în curs de dezvoltare, bazându-se pe rezultatele obținute. Pentru a descrie datele, se folosesc tabele, diagrame și câmpuri de corelare. Modelele probabiliste sunt rareori utilizate.

Statistica matematică este utilizată îndiferite domenii ale științei. De exemplu, pentru economie este important să procesăm informații despre seturi omogene de fenomene și obiecte. Acestea pot fi produse fabricate de industrie, personal, date privind profiturile etc. În funcție de natura matematică a rezultatelor observațiilor, se pot selecta statistici ale numerelor, analiza funcțiilor și a seriilor de timp, obiecte de natură non-numerică, analize multivariate. În plus, ele consideră generale și particulare (legate de restabilirea dependențelor, utilizarea clasificărilor, studiile selective) sarcini.

Autorii unor manuale cred că teoriastatisticile matematice reprezintă doar o secțiune a teoriei probabilității, altele - că este o știință independentă care are propriile obiective, sarcini și metode. Cu toate acestea, în orice caz, utilizarea sa este foarte extinsă.

Deci, cele mai clar statistici matematiceeste aplicabil în psihologie. Utilizarea acestuia va permite expertului să fundamenteze corect planurile experimentului, să găsească relația dintre date, să le genereze, să evite multe erori logice și multe altele. Trebuie remarcat faptul că este adesea imposibil să se măsoare un fenomen psihologic sau o proprietate personală fără proceduri computaționale. Acest lucru sugerează că elementele de bază ale acestei științe sunt necesare. Cu alte cuvinte, se poate numi sursa și baza teoriei probabilității.

Metoda de cercetare, care se bazează peluarea în considerare a datelor statistice este folosită și în alte domenii. Cu toate acestea, trebuie remarcat imediat faptul că trăsăturile sale în aplicarea obiectelor de origine diferită sunt întotdeauna unice. Prin urmare, este inutil să combinăm statisticile fizice sau socio-economice într-o singură știință. Caracteristicile generale ale acestei metode sunt calculul unui anumit număr de obiecte care aparțin unui anumit grup, precum și studiul distribuției caracteristicilor cantitative și aplicarea teoriei probabilității pentru a obține anumite concluzii.

Elementele de statistică matematică sunt utilizate îndomenii cum ar fi fizica, astronomia etc. Aici putem lua în considerare valorile caracteristicilor și parametrilor, ipotezele despre coincidența oricăror caracteristici în două eșantioane, simetria distribuției și multe altele.

Un rol important îl joacă statisticile matematice din Româniaefectuarea de anchete prin sondaj. Scopul lor este adesea construirea unor metode adecvate de evaluare și testarea ipotezelor. În prezent, tehnologia informatică are o mare importanță în această știință. Acestea permit nu numai simplificarea semnificativă a procesului de calcul, dar și crearea de modele de simulare pentru reproducerea probelor sau studierea adecvării rezultatelor obținute în practică.

În general, metodele de statistici matematiceajutați la două concluzii: să acceptați judecata solicitată despre natura sau proprietățile datelor studiate și interrelațiile lor sau să dovedească că rezultatele obținute nu sunt suficiente pentru a trage concluzii.