Cum se calculează compensația monetară pentru o vacanță neutilizată

călător

În multe jurnale contabile concepute pentruprofesioniști, există o mulțime de informații despre modul de calculare a compensațiilor pentru vacanța neutilizată. În același timp, prin concedierea angajaților, ca și în multe alte cazuri, apar multe probleme conexe. În acest articol, vom încerca să explicăm cât mai detaliat posibil cum se calculează plățile pentru perioada de odihnă anuală neutilizată, cum se calculează impozitele și alte deduceri.

Primul pas este să înțelegeți în mod clar acest lucruAngajații care solicită compensații pentru zilele de vacanță neutilizate sunt împărțite în două categorii. În primul rând, sunt angajați care pleacă și, în al doilea rând, angajații care continuă să-și îndeplinească îndatoririle fără îngrijire în concediul anual planificat.

Deci, o vacanță este o perioadă de timp, înîn timpul căreia se odihnește o persoană care a lucrat mai mult de unsprezece luni. În cazul în care un angajat nu își utilizează odihna legală sau este concediat, acesta trebuie să primească o compensație monetară.

În actele legislative se precizează că anualelesărbătorile programate nu pot fi înlocuite cu compensații monetare pentru lucrători, lucrători în industrii periculoase, femei însărcinate și persoane cu vârsta sub 18 ani.

La demiterea angajatului care a ocupato poziție managerială sau care lucrează în domeniul furnizării de servicii educaționale, de exemplu profesori, educatori și altele asemenea, se poate aștepta ca o persoană să se compenseze pentru concediul neutilizat după numai zece luni de muncă.

Angajatul transferat la o altă companie? În acest caz, la cererea acestuia, compensarea pentru concediul neutilizat poate fi transferat în contul noii organizații. Mai mult decât atât, este posibil să se primească plăți numai pentru o parte din concediu, iar restul timpului estimat de odihnă poate fi utilizat în scopul dorit. În plus, legea prevede că a doua parte nu poate fi mai mică de două săptămâni.

În multe întreprinderi există un așa-zisun contract colectiv în care pot fi indicate orice puncte suplimentare, conform cărora se acordă compensații pentru concediul neutilizat, dar condițiile stipulate nu trebuie să reducă suma de bani prevăzută de lege.

Indemnizație de vacanță neutilizatăcalculată după cum urmează: numărul de luni lucrate este înmulțit cu 2,33, adică cu numărul de zile de concediu câștigat în 1 lună. Numărul rezultat este înmulțit cu suma câștigată de o persoană într-o zi lucrătoare. Ca rezultat al acestor calcule, se obține compensarea materială.

Cauzează câteva întrebări și compensațiicontribuțiile de vacanță neutilizate pentru care ar trebui să fie deduse în fondurile de pensii și alte fonduri. Deoarece plățile pentru vacanțe neutilizate sunt considerate venituri ale angajaților, ele sunt impozitate pe o bază generală, adică toate impozitele pe venitul personal trebuie să fie calculate și deduse. Deoarece plățile pentru concediul neutilizat în momentul concedierii unui angajat sunt efectuate în ultima sa zi lucrătoare, impozitele sunt transferate simultan cu acumularea compensației monetare.

În cazul în care un angajat pleacă datorităîncălcări ale disciplinei de muncă, de exemplu, venirea la lucru într-o stare de beție, întârzieri sistematice și altele asemenea, atunci un astfel de angajat nu are dreptul să primească concediu anual. Rețineți că acest lucru nu înseamnă că acesta nu are dreptul să se bazeze pe compensații materiale, care trebuie să fie acumulate și plătite la timp.

După cum puteți vedea, există o mulțime de nuanțe, fiecare dintre acestea trebuie luată în considerare la calcularea compensației pentru concediul anual neutilizat.