Înregistrarea modificărilor cartei - procedură obligatorie

Legea

Pentru a înțelege ce înseamnă înscrierea modificărilor cartei, este necesar să înțelegeți ce documente constitutive sunt, ce este inclus în setul lor.

înregistrarea modificărilor aduse charterului
Deci, legislația actuală ladocumentele constitutive includ decizia proprietarului privind înființarea entității de afaceri, statutul, precum și actul constitutiv. În același timp, carta este un document normativ intern care este obligatoriu pentru implementare atât de către fondatori, cât și de întreprinderea însăși, care funcționează sub forma unei entități juridice. Scopul principal al cartei este individualizarea entității comerciale create sub forma unei unități legale a unui participant la cifra de afaceri civilă.

Deci, înregistrarea modificărilor charterului ar trebui făcută în caz de clarificare:

- numele organizației, care implică o schimbare a tipului de activitate;

- locație;

- ordinea organizării activităților;

- obiectul și scopul activității;

- informații privind reprezentările și sucursalele;

- surse de formare a proprietății organizației, etc.

înregistrarea modificărilor în documentele constitutive
Deseori există situații în care toatedocumentele de bază ale întreprinderii trebuie adaptate la relațiile civile în curs de dezvoltare. Prin urmare, înregistrarea modificărilor aduse documentelor constitutive se efectuează în timp util și în acea ordine.

În primul rând, organismul suprem de conducereorganizația este convocată o adunare generală a fondatorilor pentru a aborda problema efectuării unor modificări. Toți fondatorii actuali sau participanții au posibilitatea de a analiza aceste clarificări și li se oferă explicații cu privire la motivele care au determinat o astfel de necesitate de convocare. Toate schimbările sunt acceptate prin votul fondatorilor.

Următoarea etapă este înregistrarea de statmodificări ale documentelor constitutive în termenele stabilite. Aceasta înseamnă trimiterea unei cereri relevante către autoritatea de înregistrare, care verifică modificările aduse pentru a respecta anumite prevederi ale Constituției Federației Ruse și alte legi aplicabile.

înregistrarea de stat a modificărilor
Conform rezultatelor analizeiînregistrarea modificărilor aduse charterului sau refuzul este motivat. Autoritatea de înregistrare de stat trimite decizia la biroul fiscal la două săptămâni după primirea documentelor constitutive modificate.

Pe baza unei decizii pozitive,autoritatea fiscală face o intrare în Registrul unic de stat, ceea ce înseamnă că înregistrarea modificărilor aduse charterului a fost efectuată, iar noua sa ediție a fost luată în considerare. Astfel, numai de la acest moment, documentele constitutive modificate sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

În cazul în care modificările se referă la informații desprepentru a schimba locația persoanei juridice, autoritatea de înregistrare efectuează înregistrarea necesară în registrul de stat și trimite fișierul de înregistrare unei autorități similare, dar la noua locație a acestei entități de afaceri.