Drepturile și îndatoririle autorităților fiscale

Legea

Drepturile și obligațiile contribuabililor și ale autorităților fiscale sunt stabilite în dispozițiile relevante ale legii. Toate prescripțiile din Codul Fiscal al Federației Ruse sunt stabilite pe baza normelor constituționale ale statului.

Sunt incluse drepturile și obligațiile autorităților fiscaleefectuarea inspecțiilor fiscale în modul prevăzut de lege, confiscarea documentelor care mărturisesc încălcările fiscale comise. Sechestrarea documentelor se efectuează dacă există suspiciuni că pot fi distruse, înlocuite, modificate sau ascunse.

Drepturile și obligațiile autorităților fiscale suntapelul cetățenilor care sunt obligați să plătească impozite autorităților fiscale pe baza unei notificări scrise. În instituțiile relevante, cetățenii oferă explicații privind plata, transferul, reținerea plăților sau alte cazuri legate de implementarea cerințelor legislației relevante.

Drepturile și obligațiile autorităților fiscale suntsuspendarea operațiunilor în conturile asociate deducerilor, taxelor și plăților fiscale. În acest caz, operațiunile sunt suspendate în conformitate cu procedura prevăzută de Codul Fiscal.

Drepturile și îndatoririle autorităților fiscaleprevăd supravegherea oricărei tranzacții, a depozitelor și a altor spații care sunt utilizate de către plătitori pentru a face profit sau sunt legate de conținutul obiectului de impozitare. În același timp, este prescris un inventar al proprietății.

Autoritățile fiscale în cadrul performanțeiLegislația stabilește valoarea plăților care fac obiectul bugetului și fondurile extrabugetare de către contribuabili. În același timp, se aplică metoda de decontare care implică utilizarea de informații cu privire la plătitor sau a altor contribuabili similari. Acesta din urmă este utilizat atunci când oficialii negat inspecția, depozit, zone de producție comerciale utilizate pentru profit, la eșecul de a oferi mai mult de două luni, datele necesare pentru calcularea, în absența contabilității costurilor și a veniturilor, sau desfășurarea de încălcări contabile care au condus la imposibilitatea de a calcula suma plăților.

Autoritățile fiscale pot solicita eliminarea încălcărilor care au fost identificate în legătură cu plata impozitelor și taxelor. În același timp, aceștia pot exercita controlul asupra îndeplinirii acestor cerințe.

Competența autorităților fiscale este de a colectarestanțele la taxe și impozite, supravegherea asigurării faptului că cheltuielile mari ale unei persoane sunt în concordanță cu veniturile sale, solicitând documente bancare care confirmă executarea ordinelor de plată pentru amortizarea sumelor de impozite și deduceri stabilite prin lege.

În cadrul controlului fiscal, relevanțaorganismele pot implica experți, interpreți și alte persoane autorizate în anumite chestiuni, să ceară cetățenilor care au informații despre orice circumstanțe relevante pentru supraveghere.

Responsabilitățile lor includ, de asemenea, cererile de solicitare de suspendare sau de revocare a licenței de a desfășura activități specifice, emise de persoane juridice sau cetățeni.

Autoritățile fiscale sunt împuterniciteformarea posturilor fiscale în conformitate cu procedura stabilită de lege. Competența lor include depunerea de procese la instanțele judecătorești pentru a colecta sancțiuni din partea persoanelor care au încălcat prevederile privind executarea revendicărilor legate de plăți și taxe. Cerințele pot fi revendicate și recunoașterea invalidării înregistrării de stat a persoanelor fizice ca antreprenori individuali.

Codul Fiscal al Federației Ruse stabilește, de asemenea, drepturile și obligațiile agenților fiscali care sunt direct subordonați instituțiilor respective.