Interpretarea legii: specie, semnificație și aplicare

Legea

Interpretarea legii este o descriere și o descriere detaliatăclarificarea dispozițiilor legislative, în vederea evitării unei citiri ambigue a conținutului stabilit în legislație. Datorită acestei activități, se realizează uniformitatea în aplicarea și conștientizarea regulilor legii, stabilității și legalității în stat.

interpretarea dreptului

În acest caz, este necesar să se facă distincția între tipurile de interpretare,pe baza puterii lor juridice și, în consecință, a consecințelor pentru aplicarea legii, iar aceasta depinde de entitățile care fac interpretarea. Astfel, interpretarea normelor de drept este exercitată de fiecare dintre noi atunci când înțelegem esența unui anumit act și pentru noi înșine înțelegem conținutul său. Interpretarea normelor de drept este, de asemenea, practicată de oameni de știință teoreticieni sau de autorii care își publică explicațiile în mass-media cu privire la esența normelor legislative. Aceste două tipuri sunt opționale, ele sunt doar o expresie a punctului nostru de vedere sau a opiniei unui autor sau a unui alt autor, instituție sau editor.

Un înțeles foarte diferit este interpretarea normelordrepturile produse de organismele guvernamentale autorizate. Este oficială, aplicarea sa este obligatorie pentru toate cazurile la care se aplică norma care trebuie explicată. Constituția Federației Ruse definește o serie de entități care au competența de a interpreta normele juridice: numai Curtea Constituțională are dreptul să interpreteze normele constituției în sine.

acte de interpretare a legii
Curtea Supremă a Federației Ruse emite rezoluții ale Plenului, încare rezumă practica judiciară, statisticile judiciare, normele obligatorii pentru instanțele altor instanțe judecătorești sunt reguli uniforme pentru aplicarea normelor actelor legislative. Aceeași funcție este tipică pentru Curtea Supremă de Arbitraj din Federația Rusă.

În alte cazuri, dreptul de a interpreta legalnormele aparțin corpului care le-a eliberat. Astfel, Duma de Stat interpretează legile, deciziile Guvernului sunt interpretate de Duma de Stat sau de ministerul responsabil cu această chestiune. Toate aceste explicații sunt publicate în surse oficiale în maniera prevăzută pentru documentele în sine, deoarece actele de interpretare a normelor de drept sunt unități independente, ele au aceeași forță.

În perioada de formare a statului legaldispozitivele, activitățile de interpretare oficială a actelor juridice reprezintă cel mai important instrument de protecție împotriva utilizării abuzive și a executării voinței legiuitorului, pe baza sensului literal, verbal al formulării legislației.

interpretarea statului de drept
Interpretarea competentă comunicăorganele de drept, spiritul și sensul legii, bazate pe principiile de bază ale legislației, conceptul documentului, asigurarea protecției legalității. O interpretare largă inacceptabilă a normelor de drept, în care se naște noi norme, poate duce la consecințe negative.

O altă încălcare este restrictivăinterpretare, restrângerea limitelor normei. Interpretarea statului de drept este un proces complex și complex care vizează înțelegerea reconstructivă a adevăratului sens al conținutului regulii, bazat pe voința legiuitorului.